12. Sınıfın ilk döneminde hangi konular var?

Sınavda 9, 10, 11 ve 12. Sınıfın sadece 1. döneminden sorular çıkacak. Peki 12. Sınıfın birinci dönemi hangi konuları kapsıyor. İşte 12. Sınıf müfredatı ile ilgili detaylar...

 12. Sınıfın ilk döneminde hangi konular var?
28 Mart 2020 - 07:17 - Güncelleme: 28 Mart 2020 - 07:20

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk YKS adaylarını ilgilendiren kritik bir açıklamada bulundu ve YKS hangi konuları kapsayacak belli oldu. Buna göre YKS 9, 10, 11. Sınıflar ile 12. Sınıfın ilk döneminden sorular çıkacak. Peki 12. Sınıf müfredatı 1. döneminde hangi konular var. İşte ders ders 12. Sınıf müfredetı:
12. SINIF MÜFREDATI

Sınıfta görülen Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türki Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Din Kültürü konularını aşağıdaki listelerde görebilirsiniz.1.Dönem 12.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler


Diziler


Gerçek Sayı Dizileri

Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler

Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

1.Dönem 12.Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı
Çembersel Hareket

Düzgün Çembersel Hareket
Dönerek Öteleme Hareketi
Açısal Momentum
Kütle Çekim Kuvveti
Kepler Kanunları

Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Elektromanyetik Dalgalar

1.Dönem 12.Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı
Kimya ve Elektrik

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
Elektrot Potansiyelleri
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
Elektroliz
Korozyon

Karbon Kimyasına Giriş

Anorganik ve Organik Bileşikler
Basit Formül ve Molekül Formülü
Doğada Karbon
Lewis Formülleri
Hibritleşme-Molekül Geometrileri

1.Dönem 12.Sınıf Biyoloji Konuları ve Müfredatı
Genden Proteine

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Canlılık ve Enerji
Fotosentez
Kemosentez
Hücresel Solunum

1.Dönem 12.Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı
Doğal Sistemler

Ekstrem doğa olayları ve etkileri
Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

Beşeri Sistemler

Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin
ilişkisi
Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri
Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu
Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri

1.Dönem 12.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KonularıYüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya


Milli Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

1.Dönem12.Sınıf Edebiyat Konuları Ve Müfredatı

Edebiyat İle Düşünce Akımları/Felsefe Arasındaki İlişki
Edebiyat İle Psikoloji ve Psikiyatri Arasındaki İlişki
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri
Yazım ve Noktalama
1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye
Küçürek (Minimal) Hikâye
Kelimede Anlam
Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)
Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
İkinci Yeni Şiiri,
Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
1980 Sonrası Türk Şiiri

1.Dönem 12.Sınıf Yabancı Dil Konuları ve Müfredatı

Music – Müzik
Friendship – Arkadaşlık
Human Rights – İnsan Hakları
Coming Soon – Yakında

1.Dönem 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Din-Bilim İlişkisi
İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler
Türklerin Müslüman Olmaları
Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:

Ebu Hanife
Cafer es-Sadık
Maturidi
Şafii
Eş’ari
Ahmet Yesevi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Ahi Evran
Hacı Bektaş-ı Veli
Yunus Emre
Sarı Saltuk
Hacı Bayram-ı Veli
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum