2020 Güncel LGS Kılavuzu İndir

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2020, 2020 Güncel LGS Klavuzu

2020 Güncel LGS Kılavuzu İndir
07 Mayıs 2020 - 11:44 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 - 13:20

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINA İLİŞKİN

MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU
2020
Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020
Sayfa | 2
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon:
MEB İletişim Merkezi
“MEBİM 444 0 632”
İnternet adresleri: https://www.meb.gov.tr e- Posta : [email protected]

https://e-okul.meb.gov.tr
TANIMLAR VE KISALTMALAR

DİKKAT:
1. Bu kılavuz, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 03/04/2019 tarihli ve 6738897 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretime Geçiş Yönergesi ve 12/08/2016 tarihli ve 8649147 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem
Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
2. Merkezî Sınav 2020’ye ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra
yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararları
gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir
ve kamuoyuna duyurulur.

LGS de yerleşebileceğiniz okulları pratik bir şekilde görmek için aşağıdaki LGS tercih robotunu kullanabilirsiniz.Güncel eğitim haberleri için bizi takip edebilirsiniz:  İNSTAGRAM        TWİTTER
 

DİLERSENİZ KLAVUZU BURADAN BİLGİSAYARINIZA İNDİREBİLİRSİNİZ.

MERKEZÎ SINAV UYGULAMA TAKVİMİ 2020
Sınıf Başvuru Tarihi Sınav Giriş Yeri Sınav Tarihi
Sınav
Sonuçlarının
İlanı
8. sınıf
Başvurular Merkezî Olarak
Bakanlık Tarafından Yapılacaktır.
(Yurt dışında e-Okul sistemine
kayıtlı olmayan öğrenciler hariç)
*Başvuru İşlemleri
Tamamlanmıştır.
Sınavdan En Az 7
Gün Önce e-Okul
Veli
Bilgilendirme
Sisteminden İlan
Edilecektir.
20 Haziran 2020
16 Temmuz 2020
BAKANLIK Millî Eğitim Bakanlığı
ÇÖZGER Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu
ELEKTRONİK ORTAM e-Okul ve YÖBİS
e-OKUL Okul Yönetim Bilgi Sistemi
MERKEZÎ SINAV
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8’inci
sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program
ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu
teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavı
MSP
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile
mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede
kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanı
RAM Rehberlik ve Araştırma Merkezi
ÖDSGM Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YÖBİS Geçici Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının
tutulduğu elektronik kayıt sistemi
Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020
Sayfa | 3
1. GENEL AÇIKLAMALAR
Bu kılavuzda, 2020 yılında EK-3’te listesi ve kontenjanları verilen “Merkezî Sınavla Öğrenci Alacak
Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik
Programları ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları”na öğrenci seçmek
amacıyla yapılacak Merkezî Sınav ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.
Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek
en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci
oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.
Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören
öğrenciler hariç, tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezî olarak
gerçekleştirilecektir. Sınava katılmak isteğe bağlı olup başvurusu Bakanlık tarafından
gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır.
Sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim
programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90
soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk
sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular
yöneltilecektir.
Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından elektronik ortam
üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam
üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.
Öğrenciler, Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2020’ye https://www.meb.gov.tr internet
adresinden ulaşabileceklerdir.
2. BAŞVURU İŞLEMLERİ
2.1. 2019-2020 öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim
gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını
taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak,
başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.
Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf
öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS
üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 22 Nisan 2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.
Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci
sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına
dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.
Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020
Sayfa | 4
Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu
durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildireceklerdir. Okul müdürlükleri, öğrencilerin
bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik
kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 22 Nisan 2020 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme
işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul
müdürlükleri sorumlu olacaktır.
2.2. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurusu, örgün ortaöğretim kurumuna
kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8’inci sınıfında devam ediyor olmak şartıyla,
Bakanlık tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.
Başvuru işlemleri ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemler Açık Öğretim Ortaokulu
Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü özel eğitim ihtiyacı olan
öğrenciler için uygulanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili EK-2 formlarını düzenleyerek 22 Nisan
2020 tarihine kadar ÖDSGM’ye bildirecektir.
2.3. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden,
30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik
Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilenler Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk
sınıfta öğrenim görüyor olmak şartıyla;
a. Başvurularını, 03-14 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik,
Başkonsolosluk veya Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır,
b. Kılavuzda yer alan EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî
Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır,
c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri
Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca [email protected] e-posta adresine
22 Nisan 2020 tarihine kadar gönderilecektir.
 Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:8
Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 22 Nisan 2020 tarihine kadar ulaşacak şekilde
gönderilecektir.
Başvuru Belgeleri;
- Bir adet vesikalık fotoğraf
- Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
- Onaylı denklik belgesi
- EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru
Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası
 Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu
öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
3. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Başvurular;
a. Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa,
Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020
Sayfa | 5
b. Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa
geçersiz sayılacaktır.
4. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
4.1. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, elektronik ortamda yer alan bilgilerle karşılaştırmak,
doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,
4.2. Öğrenciye ait sınav giriş belgesinde yer alacak fotoğrafı güncellemek,
4.3. Merkezî Sınav işlemleri ile ilgili öğrenci ve velileri bilgilendirmek, rehberlik etmek,
4.4. Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde e-
Okul sistemine kayıtlı olarak 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin, yurt dışı eğitim öğretim
bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek,
4.5. Fotoğraflı sınav giriş belgesini elektronik ortamdan alarak onaylayıp öğrencinin sınava gireceği
salon ve sırada hazır bulundurmak,
4.6. Okulunda sınav tedbir hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin
velileri/vasileri ile irtibata geçerek öğrenciye uygun sınav tedbir hizmetini belirlemek ve EK-2
“Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu”na işleyerek ilgili RAM’a göndermek,
4.7. Öğrenciler Merkezî Sınavda, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu Yabancı Dil dersinin testinden
sorumlu olacaktır.
Buna bağlı olarak,
- Okulunda birden fazla Yabancı Dil dersi alan öğrencilerin,
- Şubesi değişen öğrencilerin,
- Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,
zorunlu Yabancı Dil dersini e-Okul sistemine işlemek.
 Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin Yabancı Dil dersi, okul koordinatörleri
tarafından işlenecektir. Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.
4.8. İlgili mevzuat hükümleri gereği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin
bilgilerini e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili bölüme işlemek.
4.9. İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerden,
Yabancı Dil dersinin testinden muaf olmak isteyenlerin bilgilerini MEBBİS-RAM modülüne
işlenmesi için ilgili RAM’a göndermek,
4.10. Okulda kayıtlı olan öğrencilerden evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilerin
velisi/vasisi ile irtibata geçerek öğrencinin sınava girmek istediği adres bilgisini aldıktan sonra
ilgili RAM’a bildirmek,
4.11. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemleri 15 Nisan 2020 tarihine kadar tamamlamak,
4.12. Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık durumunda gerekli tedbirleri
alarak, başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını
kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.
5. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
5.1. Okulların işlemlerini doğru ve düzenli devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri almak,
5.2. Sınava girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav tedb

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum