2021 sözleşmeli er başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler? MSB Kara Kuvvetleri Sözleşmeli er başvuru ekranı!

MSB Kara Kuvvetleri 2021 sözleşmeli er başvurularının 5 Nisan 2021 tarihinde erişime açıldı. Bu duyurunun hemen ardından, "2021 sözleşmeli er başvuru şartları ve başvuru tarihleri" başvuru yapacak er adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 2021 sözleşmeli er başvuruları nasıl...

2021 sözleşmeli er başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler? MSB Kara Kuvvetleri Sözleşmeli er başvuru ekranı!
06 Nisan 2021 - 10:29

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2021 yılı ilk yarısında yapılacak alımlarda sözleşmeli er başvuru şartları ve başvuru tarihleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Sözleşmeli er olmak isteyenler, 2021 MSB sözleşmeli er alımı başvuru ekranı ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. MSB'nin paylaştığı kılavuza göre, bu yılın ilk sözleşmeli er ilanı için başvuru şartları neler, başvurular nasıl yapılır, hangi tarihlerde?

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MSB tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Başvuru Kılavuzunda TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır. Aşçı,Berber,Terzi/Ütücü,Garson,Marangoz,Metal İşleri,Elektrik,Sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet belgelerini "Kurs Bilgisi Ekle" alanından yüklemeleri gerekmektedir. Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 Yılı (2021/2 Dönem) Sözleşmeli Er Başvuru İlanı internet adresinde yayımlanmıştır.Detaylı bilgiye https://t.co/oKZKrCOmAY internet adresinden ulaşabilirsiniz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5,2021 MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU TARİHLERİ
MSB tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 yılı sözleşmeli er alımı 2. grup çağrı ilanı yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacak. Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup; İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.) Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir. Seçim Aşamaları; Evrak Kabul, Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü), Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI!
Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?  Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir. 
Başvuru Koşulları:   

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,    
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,   

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),  Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),    
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,   
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,    
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,    
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;      (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,     (b)  Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,     (c)  22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,   
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,    
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,   
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,   
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,     
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.), 
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı  Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,   
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. 
UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum