Anayasa Mahkemesi Aday Öğretmenliği Esastan Görüşecek

Anayasa Mahkemesi Aday Öğretmenliği Esastan Görüşecek
04 Eylül 2015 - 13:42

Anayasa Mahkemesi'nin 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 09.30'da yapacağı mahkeme toplantısının gündemi belli oldu.

Anayasa Mahkemesi, aday öğretmenliğin iptalini isteyen kanunu 10 Eylül 2015 Perşembe günü esastan görüşmeye karar verdi.

İptali istenen; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun'un;

24. maddesiyle değiştirilen, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu'nun 43. maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan "aday öğretmenler hakkında uygulanmaz" ibaresinin,

31. maddesiyle, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı yükseköğretim kanunu'nun ek 11. maddesine eklenen;

a- ikinci fıkranın "eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle birlikte kurucu vakfa veya üçüncü şahıslara doğrudan ya da dolaylı kaynak aktardığı maliye bakanlığının görüşü alınarak yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen nesnel ve ölçülebilir kriterlere göre tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumları hakkında, verilen süre içerisinde aktarılan kaynağın vakıf yükseköğretim kurumuna iade edilmemesi halinde, yükseköğretim kurulu gerektiğinde... " ve "...kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırma şeklinde tedbir niteliğinde kararlar alır." bölümlerinin,

b- üçüncü fıkranın "vakıf yükseköğretim kurumlarının denetimi ve bu denetim sonucu ilgili yükseköğretim kurumu hakkında... " ve "...kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı önlemlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, üniversitelerarası kurulun görüşü alınarak yükseköğretim kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

bölümlerinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

-İptali istenen madde ne diyor-

(ek fıkra: 1/3/2014-6528/5 md.) bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı devlet memurları kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri aday öğretmenler hakkında uygulanmaz.(4)

(4) "saklıdır" ibaresi, 26/11/2014 tarihli ve 29187 sayılı resmi gazetede yayımlanan türkiye sağlık enstitüleri başkanlığı kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 24 üncü maddesi ile "aday öğretmenler hakkında uygulanmaz" şeklinde değiştirilmiş olup metne işlenmiştir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum