Artırımlı Hizmet Puanından Kimler Faydalanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40’ıncı maddesi, 19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden düzenlenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Ömer İnan İmzalı yazıyla tereddüte düşülen hususlar açıklandı.

Artırımlı Hizmet Puanından Kimler Faydalanacak?
16 Temmuz 2020 - 19:03 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 - 19:09

Buna göre;
1- Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerin hizmet puanları ile İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına eklenecek hizmet puanları 19.06.2020 tarihi itibarıyla hesaplanacaktır.

2- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanlarının zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle artırımlı olarak belirlenmesi, aynı şekilde 19.06.2020 tarihi itibarıyla hesaplanacaktır.
Bu değişikliğe bağlı olarak belirlenecek artırımlı hizmet puanından, Bakanlığımız kadrolarına 06.05.2010 tarihinden önce atanan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan öğretmenler dâhil olmak üzere, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olan öğretmenlerden hâlen zorunlu hizmet alanlarında görev yapanlar yararlanacaktır.
Zorunlu çalışma öngörülmeyen hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olan veya zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayanların yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarına atanmaları halinde artırımlı hizmet puanı, 19.06.2020 tarihinden önce atananlar bakımından 19.06.2020 tarihi itibarıyla, bu tarihten sonra atananlar bakımından ise zorunlu hizmet alanlarında göreve başladıkları tarih itibarıyla hesaplanacaktır.
Görev yaptıkları eğitim kurumunda zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getiren ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü 19.06.2020 tarihinden sonraki bir tarihte tamamlayacak öğretmenlerin artırımlı hizmet puanları, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamladıkları tarih itibarıyla hesaplanacaktır.
Diğer taraftan eğitim kurumunun daha sonra zorunlu hizmet alanından çıkarılması, artırımlı hizmet puanı verilmesi bakımından kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.
Ayrıca söz konusu puanların verilmesinde, anılan Yönetmeliğe eklenen geçici 8’inci madde hükmünün de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Öte yandan;
1- İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere verilecek hizmet puanları,

2- Sekizinci fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere verilecek hizmet puanları,

3- Doktora, tezli yüksek lisans, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere tezsiz yüksek lisans, ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara verilecek hizmet puanları,

4- Uluslararası bir hakemli dergide veya ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara verilecek hizmet puanları,

5- Başarı, üstün başarı ve ödül alanlara verilecek hizmet puanları,

6- eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara verilecek hizmet puanları,

7- Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara, Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara, Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara verilecek hizmet puanları,

alınan belgelerin tarihine bağlı olarak verilecek; bu kapsamda 19.06.2020 tarihinden önce alınmış olan diploma, sertifika ve belgeler de 19.06.2020 tarihi itibarıyla hizmet puanının hesabında dikkate alınacaktır

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum