BES Vazgeçme Dilekçesi

Bireysel Emeklilik sistemi Vazgeçme Dilekçesi

BES Vazgeçme Dilekçesi
26 Nisan 2017 - 21:46

……….. EMEKLİLİK A.Ş.’NE

                                                             ………..

   6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Ek 2. maddesi uyarınca otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildiğim bilgisi …/…/2017 tarihinde tarafıma iletilmiştir.

   Aynı kanun maddesine göre sahip olduğum cayma hakkımı kullanmak istiyorum. Bu kapsamda adıma düzenlenen sözleşmenin feshedilerek yapılan kesintiler ve varsa yatırım gelirlerinin yasal süresi içerisinde tarafıma iadesini arz ederim. …/…/2017

 

Adı Soyadı

    İmza

T.C. Kimlik No:

IBAN                 :

Adres                 :

e-posta              :

Telefon              :

 

Cayma hakkı süresi geçtikten sonra otomatik BES’ten ayrılmak için ise Bireysel Emeklilik şirketine bu isteğimizi yine aynı yollardan biriyle bildirmemiz gerekiyor. Ayrıca bazı şirketlerin online işlemler menüsünde bu başvuruya olanak sağlamaktadır.

Otomatik BES iptali için yapılan ilk başvurunun ardından Bireysel Emeklilik Şirketi ayrılma talep formu, ayrılma bilgi formu ve hesap özetini çalışana iletir. Çalışan ayrılma talep formunu doldurup kimlik fotokopisiyle birlikte şirkete ulaştırmasının ardından işlemler şirket tarafından yapılır.

Otomatik BES ‘ten çıkış için ilk müracaatı yazılı olarak (faks veya posta yoluyla) yapacaksanız yine aşağıda örnek bir iptal dilekçesi bulunmaktadır. Bu örneği kendinize göre uyarlayıp kullanabilirsiniz.

——————————————————

……….. EMEKLİLİK A.Ş.’NE

                                                           ………..

   Şirketiniz ve …………………………………. (çalıştığınız kurum / şirket) arasında akdedilen sözleşme kapsamında Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik sistemine dahil edildim.

      Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi kapsamında Otomatik Katılımlı BES ‘ten ayrılmak istiyorum. Bu doğrultuda işlemlerin devamı için gerekli bilgi / belgelerin yasak süresi içerisinde tarafıma iletilmesi hususunda gereğini arz ederim. …/…/2017

Adı Soyadı

        İmza

 

T.C. Kimlik No:

Adres                :

e-posta             :

Telefon             :

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum