Bursluluk Sınavlarında Hangi Konulardan Soru Çıkacak

Bursluluk sınavlarındaki konu dağılımları ve hangi konulardan soru çıkacağı belirlendi. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 25 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında müfredat ve kazanımları, soru dağılımlarını ve soru çıkacak konuları yayımladı. Bursluluk sınavı kaç puanla, kaç netle kazanılır?

Bursluluk Sınavlarında Hangi Konulardan Soru Çıkacak
21 Şubat 2020 - 15:59 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 - 17:02

Güncelleme: (06.04.2020)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.

İOKBS'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

Bursluluk Sınavlarında hangi derslerden soru çıkacağı ve müfredat dağılımı belirlendi. Aşağıdan inceleyerek sınavda soru çıkacak yerlere hazırlanabilirsiniz.
Önceki yılların sınavlarını inceleyecek olursak bursluluk sınavlarında 5. sınıf öğrencileri yaklaşık 450,6.sınıf öğrencileri 420 puan üzeri, 7. sınıf öğrencileri 410 üzeri, 8. sınıf öğrencileri 410 üzeri, 9. sınıf 400, 10 sınıf 390, 11. sınıf öğrencileri 405 puan üzerine çıkabilirlerse bursluluk sınavlarını kazanabilirler.

 
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI ÜNİTE / KAZANIM /ÖĞRENME ALANI

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN KAZANIMLAR VE AÇIKLAMALARI

T.5.1. DİNLEME/İZLEME
T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.5.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır.
T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.5.1.5. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.5.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.5.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
a) Çizgi film vb. izletilerek örtülü anlamlar hakkında çıkarımda bulunulması sağlanır.
b) Öğrencilerin dinlediklerindeki/izlediklerindeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır.
T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.
Not alarak, katılımlı,grup hâlinde dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.
T.5.2. KONUŞMA
T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
Öğrencilerin verilen bir konuyu görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve sunum öncesinde prova yapmaları sağlanır.
T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
Serbest, güdümlü, kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Ama, fakat, ancak ve lakin ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.5.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.retim Programı
T.5.3. OKUMA
Akıcı Okuma
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.
T.5.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Sesli, sessiz, tahmin ederek, grup hâlinde, soru sorarak, söz korosu, ezberleyerek ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.
Söz Varlığı
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için görseller, sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder.
T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar.
Yapım ekleri ezberletilmez, işlevleri sezdirilir. Kelime türetmenin mantığı kavratılır.
Anlama
T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.
Hikâye, fabl, masal, haber metni türleri tanıtılır. Metin türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmez.
T.5.3.13. Okuduklarını özetler.
T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.5.3.15. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı vb. gibi hikâye unsurları üzerinde durulur.
T.5.3.17. Metni yorumlar.
a) Yazarın bakış açısını fark etmeleri, olayları ele alış şeklini yorumlamaları ve öğrencilerin metinle ilgili kendi bakış açılarını ifade etmeleri sağlanır.
b) Metin içeriğinin yorumlanması sırasında metinlerdeki örneklere ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.rkçe Dersi Öğretim Programı
T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.
T.5.3.21. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Resim ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
a) Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
b) Köprü metinlerin (Hipertekst) dış bağlantı olduğu belirtilir.
T.5.3.24. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan
katkısını değerlendirir.
Ama, fakat, ancak ve lakin ifadeleri üzerinde durulur.
T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Metinleri biçim ve tür gibi açılardan karşılaştırmaları sağlanır.
T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.
T.5.3.29. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar üzerinde durulur.
T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) söz sanatları verilir.
T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
T.5.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.
T.5.4. YAZMA
T.5.4.1.Şiir yazar.
T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı oluşturmaları, bu bölümlerde yazacaklarını belirlemeleri sağlanır.
b) Öğrenciler yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaya ve günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
c) Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanmaları sağlanır.
38
Türkçe Dersi Öğretim Programı
T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrencilerin günlük hayattaki gözlem ve deneyimlerine dayanarak hikâye konusu ve hikâye unsurlarını belirlemeleri sağlanır.
b) Öğrenciler, yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Güdümlü, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işareti, noktalı virgül ve köşeli ayraç işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.
T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar.
T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.5.4.8. Sayıları doğru yazar.
Kesirli sayıların, sıra ve üleştirme sayılarının, dört veya daha çok basamaklı sayıların yazımları üzerinde durulur.
T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.
Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler, yazdıklarını sınıf ve okul panosu gibi farklı ortamlarda paylaşmaya teşvik edilir.
T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.
Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz türemesi ses olayları üzerinde durulur.
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin
Türkçelerini kullanır.
T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.5.4.14. Kısa metinler yazar.
Öğrenciler dilekçe yazmaya teşvik edilir.
T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Ama, fakat, ancak ve lakin ifadelerini kullanmaları sağlanır.
39ogramı
NOT: Öğrenciler Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kurallarından ve noktalama işaretlerinden sorumludur.
5. SINIF MATEMATİK DERSİ
5. SINIF MATEMATİK DERSİ DÂHİL OLAN KONULAR,
5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
5.1.1. Doğal Sayılar
5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler
5.1.3. Kesirler
5.1.4. Kesirlerle İşlemler
5.1.5. Ondalık Gösterim
5.1.6. Yüzdeler
5.2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
5.2.1. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler
5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.
5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.
5. SINIF MATEMATİK DERSİ DÂHİL OLMAYAN KONULAR,
5.2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler
5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer.
5.2.2.4. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.
5.2.3. Uzunluk ve Zaman Ölçme
5.2.4. Alan Ölçme
5.2.5. Geometrik Cisimler
5.3. VERİ İŞLEME
5.3.1. Veri Toplama ve Değerlendirme
5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
5. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Sınav Kapsamına Dâhil Edilen Konular
1. Ünite- Güneş, Dünya ve Ay
2. Ünite- Canlılar Dünyası
3. Ünite- Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
4. Ünite- Madde ve Değişim
5. Ünite- Işığın Yayılması
5. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Sınav Kapsamına Dâhil Edilmeyen Konular
6. Ünite- İnsan ve Çevre
7.Ünite- Elektrik Devre Elemanları
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN ÖĞRENME ALANI VE KAZANIMLAR
1. BİREY VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
2. KÜLTÜR VE MİRAS (Öğrenme Alanı)
3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER (Öğrenme Alanı)
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM (Öğrenme Alanı)
SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.
SB.5.5.2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır.
SINAVA DÂHİL OLMAYAN ÖĞRENME ALANI VE KAZANIMLAR
SB.5.5.3. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder.
SB.5.5.4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.
SB.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.
SB.5.5.6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
6. ETKİN VATANDAŞLIK (Öğrenme Alanı)
7. KÜRESEL BAĞLANTILAR (Öğrenme Alanı)
5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR
5.1. ALLAH İNANCI: Kazanımların tamamı
5.2. RAMAZAN VE ORUÇ: Kazanımların tamamı
5.3. ADAP VE NEZAKET: Kazanımların tamamı
5.4. HZ. MUHAMMED (s.a.v.) VE AİLE HAYATI;
5.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.
5.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.
5.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir.
SINAVA DÂHİL OLMAYAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR,
5.4. HZ. MUHAMMED (s.a.v.) VE AİLE HAYATI
5.4.4. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) ahlaki erdemlerini kendisine örnek alır.
5.4.5. Kevser suresini okur ve anlamını söyler.
5.5. ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ: Kazanımların tamamı


 
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI ÜNİTE / KAZANIM /ÖĞRENME ALANI
6. SINIF TÜRKÇE DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN KAZANIMLAR VE AÇIKLAMALARI
T.6.1. DİNLEME/İZLEME
T.6.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır.
T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.6.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.6.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
a) Öğrencilere reklam filmleri dinletilerek/izletilerek bunlardaki mesajların ve örtülü anlamların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yaptırılır.
b) Öğrencilerin içeriklerdeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır.
T.6.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.6.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.
Katılımlı, katılımsız,grup hâlinde ve not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.
T.6.2. KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.
T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.
Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.6.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.6.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
40
Türkçe Dersi Öğretim Programı
T.6.3. OKUMA
Akıcı Okuma
T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.
T.6.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.
T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan
katkısını değerlendirir.
Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur.
Anlama
T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir.
T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.6.3.16. Okuduklarını özetler.
T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.
T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.ürkçe Dersi Öğretim Programı
T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması sağlanır.
T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.
T.6.3.28. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.
T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.
T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
T.6.3.33. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.6.4. YAZMA
T.6.4.1. Şiir yazar.
T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır.ersi Öğretim Programı
b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir.
T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır.
b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerinin kullanılması sağlanır.
T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler.
a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilir.
T.6.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin
Türkçelerini kullanır.
T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.6.4.14. Kısa metinler yazar.
Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.
NOT: Öğrenciler Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kurallarından ve noktalama işaretlerinden sorumludur.
6. SINIF MATEMATİK DERSİ
6. SINIF MATEMATİK DERSİ DÂHİL OLAN KONULAR,
6.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler
6.1.2. Çarpanlar ve Katlar
6.1.3. Kümeler
6.1.4. Tam Sayılar
6.1.5. Kesirlerle İşlemler
6.1.6. Ondalık Gösterim
6.1.7. Oran
6.2. CEBİR
6.2.1. Cebirsel İfadeler
6.4. VERİ İŞLEME
6.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme
6.4.2. Veri Analizi
6.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
6.3.1. Açılar
6. SINIF MATEMATİK DERSİ DÂHİL OLMAYAN KONULAR,
6.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
6.3.2. Alan Ölçme
6.3.3. Çember
6.3.4. Geometrik Cisimler
6.3.5. Sıvı Ölçme
6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Sınav Kapsamına Dâhil Edilen Konular
1. Ünite- Güneş Sistemi ve Tutulmalar
2. Ünite- Vücudumuzdaki Sistemler
3. Ünite- Kuvvet ve Hareket
4. Ünite- Madde ve Isı
5. Ünite- Ses ve Özellikleri Ünitesinin;
6.5.1. Sesin Yayılması Konusu
6.5.2. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Konusu
6.5.3. Sesin Sürati Konusu
6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Sınav Kapsamına Dâhil Edilmeyen Konular
5. Ünite- Ses ve Özellikleri Ünitesinin;
6.5.4. Sesin Maddeyle Etkileşmesi Konusu
6. Ünite- Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
7. Ünite- Elektrik Devreleri
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN ÖĞRENME ALANI VE KAZANIMLAR
1. BİREY VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
2. KÜLTÜR VE MİRAS (Öğrenme Alanı)
3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER (Öğrenme Alanı)
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM (Öğrenme Alanı)
SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.
SINAVA DÂHİL OLMAYAN ÖĞRENME ALANI VE KAZANIMLAR
SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar.
SB.6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.
SB.6.5.5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz eder.
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
6. ETKİN VATANDAŞLIK (Öğrenme Alanı)
7. KÜRESEL BAĞLANTILAR (Öğrenme Alanı)
6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR
6.1. PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI: Kazanımların tamamı
6.2. NAMAZ: Kazanımların tamamı
6.3. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR: Kazanımların tamamı
6.4. HZ. MUHAMMED’in (s.a.v.) HAYATI;
6.4.1. Hz Muhammed’in (s.a.v) davetinin Mekke dönemini değerlendirir.
6.4.2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.
6.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v) davetinin Medine dönemini değerlendirir.
SINAVA DÂHİL OLMAYAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR,
6.4. HZ. MUHAMMED’in (s.a.v.) HAYATI
6.4.4. Nasr suresini okur, anlamı söyler.
6.5. TEMEL DEĞERLERİMİZ: Kazanımların tamamı


 
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI ÜNİTE / KAZANIM /ÖĞRENME ALANI
7. SINIF TÜRKÇE DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN KAZANIMLAR VE AÇIKLAMALARI
T.7.1. DİNLEME/İZLEME
T.7.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır.
T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.7.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.7.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.
Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, karşılaştırma ve benzetmenin belirlenmesi sağlanır.
T.7.1.10. Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
a) Medya metinlerindeki örtülü anlamı belirlemesi sağlanır.
b) Medya metinlerinin hedef kitlesi ve amacınının sorgulanması sağlanır.
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.
Empati kurarak,katılımlı, katılımsız, not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.
T.7.1.14. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.7.2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin
Türkçelerini kullanır.
44ersi Öğretim Programı
T.7.3. OKUMA
T.Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.
T.7.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur.
Anlama
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.e Dersi Öğretim Programı
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır.
T.7.3.26. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
a) Söyleşi, biyografi, otobiyografi, günlük türleri üzerinde durulur.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Duvar yazısı ve karikatürlerin incelenmesi ve bunlarla ilgili görüş bildirilmesi sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.7.3.35. Metinlerin yazılı hâli ile medya sunumlarını karşılaştırır.
a) Hikâye, masal, fıkra gibi metinlerin; çizgi film, animasyon gibi medya sunumları ile karşılaştırması sağlanır.
b) Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönlerinden karşılaştırılması sağlanır.
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.Türkçe Dersi Öğretim Programı
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Talimatnamelerin okunması sağlanır.
T.7.4. YAZMA
T.7.4.1. Şiir yazar.
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır.
b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirleyerek hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin taslağını oluşturmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları teşvik edilir.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar.
Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
a) Öğrencilerin taslak hazırlamaları, taslaklarında giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
b) Kaynak gösterme hakkında bilgi verilir.
T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.
47
Türkçe Dersi Öğretim Programı
SINAVA DÂHİL OLMAYAN KAZANIM VE AÇIKLAMASI
T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.
Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.
NOT: Öğrenciler Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kurallarından ve noktalama işaretlerinden sorumludur.
7. SINIF MATEMATİK DERSİ
7. SINIF MATEMATİK DERSİ DÂHİL OLAN KONULAR,
7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler
7.1.2. Rasyonel Sayılar
7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler
7.1.4. Oran ve Orantı
7.1.5. Yüzdeler
7.2. CEBİR
7.2.1. Cebirsel İfadeler
7.2.2. Eşitlik ve Denklem
7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
7.3.1. Doğrular ve Açılar
7. SINIF MATEMATİK DERSİ DÂHİL OLMAYAN KONULAR,
7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
7.3.2. Çokgenler
7.3.3. Çember ve Daire
7.3.4. Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
7.4. VERİ İŞLEME
7.4.1.Veri Analizi
7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
7. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Sınav Kapsamına Dâhil Edilen Konular
1. Ünite- Güneş Sistemi ve Ötesi
2. Ünite- Hücre ve Bölünmeler
3. Ünite- Kuvvet ve Enerji
4. Ünite- Saf Madde ve Karışımlar
5. Ünite- Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesinin;
7.5.1. Işığın Soğurulması Konusu
7.5.2. Aynalar Konusu
7. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Sınav Kapsamına Dâhil Edilmeyen Konular
5. Ünite- Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesinin;
7.5.3. Işığın Kırılması ve Mercekler Konusu
6.Ünite- Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
7. Ünite- Elektrik Devreleri
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN ÖĞRENME ALANI VE KAZANIMLAR
1. BİREY VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
2. KÜLTÜR VE MİRAS (Öğrenme Alanı)
3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER (Öğrenme Alanı)
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM (Öğrenme Alanı)
SB.7.5.1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.
SINAVA DÂHİL OLMAYAN ÖĞRENME ALANI VE KAZANIMLAR
SB.7.5.3. Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir.
SB.7.5.4. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
SB.7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.
6. ETKİN VATANDAŞLIK (Öğrenme Alanı)
7. KÜRESEL BAĞLANTILAR (Öğrenme Alanı)
7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR
7.1 MELEK VE AHİRET İNANCI: Kazanımların tamamı
7.2. HAC VE KURBAN: Kazanımların tamamı
7.3. AHLAKİ DAVRANIŞLAR: Kazanımların tamamı
7.4. ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ HZ. MUHAMMED
7.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar.
7.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.
SINAVA DÂHİL OLMAYAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR,
7.4. ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ HZ. MUHAMMED
7.4.3. Kâfirun suresini okur, anlamı söyler.
7.5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR: Kazanımların tamamı


 
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI ÜNİTE / KAZANIM /ÖĞRENME ALANI
8. SINIF TÜRKÇE DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN KAZANIMLAR VE AÇIKLAMALARI
T.8.1. DİNLEME/İZLEME
T.8.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır.
T.8.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu tespit eder.
T.8.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.8.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.8.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
T.8.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.8.1.11. Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir.
Medya metinlerinin amacını ve kaynağını sorgulamaları sağlanır.
T.8.1.12. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.
Düşünceyi geliştirme yollarından örneklendirme, tanık gösterme ve sayısal verilerden yararlanma belirlenir.
T.8.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular.
Seçici, yaratıcı, eleştirel, empati kurarak, not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.
T.8.2. KONUŞMA
T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
a) Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanmaları, sunu hazırlamaları sağlanır.
b)Öğrenciler araştırma sonuçlarını sempozyum, panel, forum vb. ortamlarda sunmaya teşvik edilir.
T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
48e Dersi Öğretim Programı
T.8.3. OKUMA
Akıcı Okuma
T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.
T.8.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Göz atarak, özetleyerek, not alarak, tartışarak ve eleştirerek okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.
Söz Varlığı
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
Anlama
T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.kçe Dersi Öğretim Programı
T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri itibarıyla karşılaştırılması sağlanır.
T.8.3.24. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
a) Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Çizgi roman ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.
Medya metinlerinin amaçlarının (kültür aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, eğlendirme, ikna etme) belirlenmesi sağlanır.
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.8.3.31. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
a) Blog ve şahsi internet sayfalarındaki bilgilerin güvenilirliği konusunda çalışmalar yapılır.
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.8.3.33. Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır.
Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönünden karşılaştırılması sağlanır.
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
Kullanım kılavuzları inceletilir.
T.8.4. YAZMA
T.8.4.1. Şiir yazar.
T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin belirledikleri bir konu ve ana fikir etrafında giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı oluşturmaları, gelişme bölümünde düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak görüşlerini ifade etmeleri, görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları, sonuç bölümünde ise görüşlerini sonuca bağlamaları sağlanır.
b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrencilerin anlatımın türü ve konusuna göre gerçekçi veya hayalî ögeleri tasarlamaları, uyumlu bir zaman ve mekân kurgusu yapmaları, serim, düğüm ve çözüm bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaya, günlük hayattan örnekler vermeye yönlendirilir.
T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Not alma, özet çıkarma, eleştirel, yaratıcı, serbest, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.8.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.8.4.8. Yazılarında mizahi ögeler kullanır.
T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.4.11. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.8.4.12. Kısa metinler yazar.
Haber metni, günlük ve anı yazmaya teşvik edilir.
T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.8.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
a) Öğrencilerin taslak hazırlamaları, taslaklarında giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer vermeleri sağlanır.
b) Kaynak gösterme hakkında bilgi verilir.
T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerinin kullanılması sağlanır.
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.
a) Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.
T.8.4.19. Cümle türlerini tanır.
Kavramsal tanımlamalara girilmez.
T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.
Kavram tanımlarına girilmeden anlamsal farklılıklara değinilir.
8. SINIF
SINAVA DÂHİL OLMAYAN KAZANIM VE AÇIKLAMASI
T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler.
Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.
NOT: Öğrenciler Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kurallarından ve noktalama işaretlerinden sorumludur.
8. SINIF MATEMATİK DERSİ
8. SINIF MATEMATİK DERSİ DÂHİL OLAN KONULAR,
8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
8.1.1. Çarpanlar ve Katlar
8.1.2. Üslü İfadeler
8.1.3. Kareköklü İfadeler
8.2. CEBİR
8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8.2.2. Doğrusal Denklemler
8.2.3. Eşitsizlikler
8.4. VERİ İŞLEME
8.4.1. Veri Analizi
8.5. OLASILIK
8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı
8. SINIF MATEMATİK DERSİ DÂHİL OLMAYAN KONULAR,
8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
8.3.1. Üçgenler
8.3.2. Dönüşüm Geometrisi
8.3.3. Eşlik ve Benzerlik
8.3.4. Geometrik Cisimler
8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
8. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Sınav Kapsamına Dahil Edilen Konular
1. Ünite- Mevsimler ve İklim
2. Ünite- DNA ve Genetik Kod
3. Ünite- Basınç
4. Ünite- Madde ve Endüstri
5. Ünite- Basit Makineler
6. Ünite- Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Ünitesinin;
8.6.1- Besin Zinciri ve Enerji Akışı
8.6.2- Enerji Dönüşümleri Konusu
8. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Sınav Kapsamına Dahil Edilmeyen Konular
6. Ünite- Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Ünitesinin;
8.6.3- Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Konusu
8.6.4- Sürdürülebilir Kalkınma Konusu
7. Ünite- Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR
1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
2. ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR.
3. ÜNİTE: MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!
4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE
SINAVA DÂHİL OLMAYAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR
5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI
6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI
8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR
8.1. KADER İNANCI: Kazanımların tamamı
8.2. ZEKÂT VE SADAKA: Kazanımların tamamı
8.3. DİN VE HAYAT: Kazanımların tamamı
8.4. HZ. MUHAMMEDİN ÖRNEKLİĞİ;
8.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar.
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.
8.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.
8.4.4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar.
8.4.5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir.
SINAVA DÂHİL OLMAYAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR,
8.4. HZ. MUHAMMEDİN ÖRNEKLİĞİ;
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar.
8.4.7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini değerlendirir.
8.4.8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark eder.
8.4.9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler.
8.5. KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ: Kazanımların tamamı


 
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9-10,11. SINIF İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI
ÜNİTE / KAZANIM /ÖĞRENME ALANI
9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN ÜNİTELER
1. ÜNİTE: GİRİŞ
Dil Bilgisi Konuları:
Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur.
2. ÜNİTE: HİKÂYE
Dil Bilgisi Konuları:
Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
3 ÜNİTE. ŞİİR
Dil Bilgisi Konuları:
Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
4. ÜNİTE: MASAL / FABL
Dil Bilgisi Konuları:
Metinde edat, bağlaç ve ünlemleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
Metin üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
5. ÜNİTE: ROMAN
Dilbilgisi Konuları
Metindeki zamirleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
NOT: Öğrenciler Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kurallarından ve noktalama işaretlerinden sorumludur.
9. SINIF MATEMATİK DERSİ
9. SINIF MATEMATİK DERSİ DÂHİL OLAN KONULAR,
SAYILAR VE CEBİR
9.1. MANTIK
9.1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler
9.2. KÜMELER
9.2.1. Kümelerde Temel Kavramlar
9.2.2. Kümelerde İşlemler
9.3. DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
9.3.1. Sayı Kümeleri
9.3.2. Bölünebilme Kuralları
9.3.3. Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
9.3.4. Üslü İfadeler ve Denklemler
9.3.5. Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
GEOMETRİ
9.4. ÜÇGENLER
9.4.1. Üçgenlerde Temel Kavramlar
9.4.2. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
9.4.2.1. İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
9.4.2.2. İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
9. SINIF MATEMATİK DERSİ DÂHİL OLMAYAN KONULAR
GEOMETRİ
9.4. ÜÇGENLER
9.4.2. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
9.4.2.3. Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.
9.4.3. Üçgenin Yardımcı Elemanları
9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri
9.4.5. Üçgenin Alanı
VERİ, SAYMA VE OLASILIK
9.5. VERİ
9.5.1. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
9.5.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi
olarak belirlenmiştir.

9. SINIF FEN BİLİMLERİ (FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ) DERSİ
Fizik Dersinden Sınava Dahil Edilen Konular
9.1. Fizik Bilimine Giriş Ünitesi
9.2. Madde ve Özellikleri Ünitesi
9.3. Hareket ve Kuvvet Ünitesi
9.4. Enerji Ünitesi
Fizik Dersinden Sınava Dahil Edilmeyen Konular
9.5. Isı ve Sıcaklık Ünitesi
9.6. Elektrostatik Ünitesi
Kimya Dersinden Sınava Dahil Edilen Konular
9.1. Kimya Bilimi Ünitesi
9.2. Atom ve Periyodik Sistem Ünitesi
9.3. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ünitesi
9.4. Maddenin Halleri Ünitesi
1. Bölüm Maddenin Fiziksel Halleri
2. Bölüm Katılar
9.4.2.1. Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.
Kimya Dersinden Sınava Dahil Edilmeyen Konular
9.4. Maddenin Halleri Ünitesi
3. Bölüm Sıvılar
4. Bölüm Gazlar
5. Bölüm Plazma
9.5. Doğa ve Kimya
Biyoloji Dersinden Sınava Dahil Edilen Konular
9.1. Yaşam Bilimi Biyoloji Ünitesi
9.2. Hücre Ünitesi
9.3. Canlılar ve Dünya Ünitesi
1. Bölüm Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
9.3.1.1. Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında sınıflandırmanın önemini açıklar.
9.3.1.2. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar.
Biyoloji Dersinden Sınava Dahil Edilmeyen Konular
9.3. Canlılar ve Dünya Ünitesi
2. Bölüm Canlı Alemleri ve Özellikleri
9. SINIF SOSYAL BİLİMLER (TARİH-COĞRAFYA-DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ) DERSİ
TARİH DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR
1. ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN
2. ÜNITE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
3. ÜNİTE: ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA
4. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
5. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
9.5.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.
SINAVA DÂHİL OLMAYAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR
9.5.3. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.
9.5.4. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.
9.5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
6. ÜNİTE: TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM
DEVLETLERİ
COĞRAFYA DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR
1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER
1.BÖLÜM: İnsan ve Doğa
2.BÖLÜM: Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
3.BÖLÜM: Yer ve Zaman
4.BÖLÜM: Harita Okuryazarlığı
5.BÖLÜM: Atmosfer ve İklim
Kazanım: 9.1.12. “Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.” Sınava dâhildir.
SINAVA DÂHİL OLMAYAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR
Kazanım: 9.1.13. ve sonrasındaki ünite ve kazanımlar sınava dâhil değildir.
2. ÜNİTE: BEŞERİ SİSTEMLER
3. ÜNİTE: KÜRESEL ORTAM
4. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
SINAVA DÂHİL OLAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR
9.1. BİLGİ VE İNANÇ: Kazanımların tamamı
9.2. DİN VE İSLAM: Kazanımların tamamı
9.3. İSLAM VE İBADET: Kazanımların tamamı
9.4. GENÇLİK VE DEĞERLER;
9.4.1. Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder.
9.4.2. Gençlerin kişilik gelişiminde dini ve ahlaki değerler ile örf ve adetlerin yerini tartışır.
9.4.3. Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir.
SINAVA DÂHİL OLMAYAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR,
9.4. GENÇLİK VE DEĞERLER
9.4.4. İsrâ Suresi 23-29. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
9.5. GÖNÜL COĞRAFYAMIZ: Kazanımların tamamı

Kaynak: mebhaberleri.com

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum