COVID-l9 Hastalığı İçin Risk Grubunda olan kronik Hastalıklar

Cumhurbaşkanlığ tarafından "COVİD-l9 Kapsamında Kamu-, Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 202018 sayılı genelge ile Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.

COVID-l9 Hastalığı İçin Risk Grubunda olan kronik Hastalıklar
29 Haziran 2020 - 16:27

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet GUVEN imzalı yayınlanan yazıyla Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik ilik kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktd akciğer hastalığı veya status astmotikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde belirlenmiş olduğu bu hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas COVID-l9 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bu belgenin sadece E-Nabız Sisteminden temin edileceğine vurgu yapıldı. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum