Destekleme Kurslarinda Yönetici Ücretleri

Destekleme Kurslarında İdarecilerin Alacakları Ücret Ne Kadar?

Destekleme Kurslarinda Yönetici Ücretleri
16 Temmuz 2015 - 14:41

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ders ve Konferans ücretlerini düzenleyen 176. maddesinde

Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

ibaresinden sonra 15/4/2015 tarihli Resmi Gazetede- 6639 S.K./9.mad ile yapılan değişiklikle

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

hükmü eklenmiştir. Eklenen metinde yönetici ve öğretmenlere % 100 fazlasıyla ödenecek ücretlerin fiilen girilen derslerle veya sadece Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında yapılan derslerle sınırlamamasına rağmen neden sadece kurs kapsamında fiilen girilen derslerle sınırlı tutulmaktadır.

Benim şahsi kanaatim (aksine kanun değişikliğinden sonra herhangi bir yönetmelik, yönerge değişikliği veya genelge bulamadım) Destekleme kursları kapsamında görev alan öğretmenler ve yöneticiler için fiilen yapılsın veya yapılmasın o kişinin bütün ücretleri yöneticilik kapsamında kendisine ödenen ücretler ve normal örgün eğitim kapsamında girdiği dersler için ödenen ücretler de dâhil olmak üzere % 100 arttırımla ödenmesi gerekliliğidir.

Ücreti 9 ve 18 Tl olarak alırsak;

Örnek 1:

Kendi okulunda haftada 5 saat ek ders alan ve Kursta haftada 12 saat İngilizce dersine giren bir öğretmenin 1 haftalık ücreti

5x 9=45

12x18=216

45+216=261 tl olarak hesaplanırken

5+12=17

17x18=306 tl olmalı

Örnek 2:

Okulunda Cumartesi ve Pazar günleri kurs açılan ve kursta Kurs Müdürü veya Kurs Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Anadolu lisesi Yöneticilerden birinin haftalık ücreti.

20x9=180

(2+2) x18=72

180+72=252 Tl olarak hesaplanırken

20+2+2=24

24x18=432Tl olmalı

Örnek 3:

Okulunda hafta içi kurs açılan ve kursta Kurs Müdürü veya Kurs Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Anadolu Lisesi Yöneticilerinin haftalık ücreti.

20x9=180 Tl olarak hesaplanırken

20x18=360 Tl olmalıdır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • mhangel
    5 yıl önce
    yasal dayanak olarak çok sağlam dersanelere rakip olacak destekleme kurlarının en çürük ayağı okul idareceleri idi çünkü ben hiç bir ücret alamazken nasıl olur da benim açılmasını sağladığım kursta görevli öğretmen benden fazla ücret alır diyerek kursların açılmasını engelliyor veya açılan kursların tam olarak işlemesine engel olup ilk fırsatta kapatılması için uğraşıyorlardı (istisnaların varlığını biliyorum)