Koronavirüs nedeniyle denklik işlemleri internet üzerinden yapılacak

COVID-19 nedeniyle ülkemize dönmek zorunda kalan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin denklik işlemleri nasıl olacak? Ankara Denklik Başvurusu İnternet Denklik Başvurusu Online Denklik Başvurusu, Ortaokul E-denklik başvuru, meb e denklik başvuru, lise e denklik başvuru Meb haberleri

Koronavirüs nedeniyle denklik işlemleri internet üzerinden yapılacak
02 Nisan 2020 - 13:27 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 - 15:03

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan COVID-19 salgını tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Söz konusu salgının ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla, ülkemizde gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda COVID-19 nedeniyle ülkemize dönmek zorunda kalan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin denklik işlemlerine yönelik aşağıda yer alan tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur:

1- AFS, YFU gibi uluslararası öğrenci değişim programları ve burs çerçevesinde veya farklı nedenlerle yurt dışında öğrenim görmekte iken COVID-19 nedeniyle ülkemize dönüş yapmak zorunda kalan öğrencilerin denklik işlemlerinde öncelikle var ise okul tarafından onaylı öğrenim belgesi/karnenin aslının esas alınması,
 


2- COVID-19 nedeniyle ülkemize dönüş yapan öğrencilerden herhangi bir öğrenim belgesi ibraz edemeyenlerin denklik işlemleri ilgili ülkede öğrenim gördüklerine dair pasaport giriş-çıkışlarını ibraz etmeleri koşuluyla varsa e-okulda kayıtlı sınıfı ve ilgilinin beyanına göre yaş ve gelişim durumları dikkate alınarak yapılması,

    3- Yurt dışında lise son sınıfta okuyor iken ülkemize dönen öğrencilerin  üniversitelerin yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuruları YÖK tarafından belirlenen "Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar" çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle  ortaöğretimin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretimin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilmesi ancak liseyi tamamlayamadan dönüş yapanlar bu madde kapsamında değerlendirilmemesi ve ortaöğretimine ülkemizde devamının sağlanması,

4- COVID-19 nedeniyle ülkemize dönüş yapan öğrencilerden yurt dışındaki okuluna uzaktan eğitim yoluyla devam edeceklerin denklik işlemlerinin ilgi (a) Denklik Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca değerlendirmeye alınması,

5- Tüm denklik başvurularının edenklik.meb.gov.tr adresinden yapılması ve denklik işlemleri için randevu tarihinin alınması ve başvuru sahiplerinin pasaport-giriş çıkışlarını sisteme mutlaka yüklemesi,


6- COVID-19 nedeniyle ülkemize dönüş yapan öğrencilerin denklik işlemlerine dair detaylı bilgi için 0312 413 43 73 nolu telefon veya [email protected]r mail adresinden iletişime geçilmesi, 


7- COVID-19 nedeniyle ülkemize dönüş yapan öğrencilerin denklik işlemlerine dair uygulanacak tedbirlerin denklik merkezlerince ilgi (a) Denklik Yönetmeliği ve ilgi (b) Denklik Kılavuzu çerçevesinde uygulanması ve bu kapsamdaki öğrencilerin denklik işlemlerinde herhangi bir mağduriyete meydan verilmemesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum