Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu PDF İndir

EĞİTİM KURUMLARINA HİJYEN VE ENFEKSİYON ÖNLEME STANDARDI “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” yaptığımız hazırlıklarda yol gösterici ana kaynaklarımızdan biridir. Kılavuzumuz, yeni dönemde eğitim kurumlarımıza rehberlik edecek ve kurumların hijyen ve enfeksiyon hususlarında kurumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda onlara yol gösterecektir. hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu indir.

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu PDF İndir
28 Temmuz 2020 - 22:14 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 - 22:59

Hijyen ve sanitasyonun, insanlarȉn belirli sürelerde birlikte zaman geçirdikleri ve salgȉn hastalȉklarȉn yayȉlma riskinin fazla olduǽu okullar, yurtlar, pansiyonlar, kreɶler gibi toplu yaɶam alanlarȉnda yönetilmesi gereklidir. Toplu yaɶam alanlarȉ, özellikle çocuk saǽlȉǽȉ açȉsȉndan okullar, kreɶler ve öǽrenci yurtlarȉ, bunun yanȉnda toplu kullanȉlan spor salonlarȉ, yüzme havuzlarȉ vb. bulaɶȉcȉ hastalȉklarȉn yayȉlȉmȉ bakȉmȉndan yüksek riske sahip yerlerdir. Bu kȉlavuz, eǽitim kurumlarȉnda esas olarak hijyen ve sanitasyon kaynaklȉ salgȉn hastalȉklara yönelik, öǽrencileri, öǽretmenleri, diǽer çalȉɶanlarȉ ve ilgili bütün taraːarȉ korumaya ve korunmaya yönelik hijyen uygulamalarȉnȉ, bulaɶȉn önlenmesini ve kontrol tavsiyelerini içermektedir. Hijyen ve sanitasyon kaynaklȉ hastalȉklarȉn enfeksiyon önleme ve kontrol yönlerine odaklanarak hazȉrlȉk, uygulama ve diǽer önlemleri dikkate alȉr. Bu kȉlavuzdaki enfeksiyon önleme ve kontrol önerilerinin, hij- 16 H JYEN ĒARTLARININ GEL ĒT R LMES  VE ENFEKS YON ÖNLEME KONTROL KILAVUZU yen ve sanitasyon kaynaklȉ salgȉn hastalȉklara yanȉt olarak iyi bir uygulama olduǽu kabul edilir. Okullar, yurtlar ve kreɶlerde hijyen ve sanitasyon sürdürülebilir kȉlȉndȉǽȉ sürece saǽlȉklȉ ortamȉn oluɶturulmasȉ ve korunmasȉ mümkündür. Birleɶmiɶ Milletler yetersiz temizlik yüzünden her yȉl 1,5 milyon çocʍǽʍȶ ȃƃʰƃɽȉȶȉ ȟƃʰƹljɽɽȈǽȈȶȈ tahmin etmektedir. Bu, her 20 saniyede 1, her saatte 171, her gün 4.100 engellenebilir ölüm anlamȉna gelmektedir. Gȉda ve suyla bulaɶan hastalȉklar, nezle ve grip gibi solunum yolu hastalȉklarȉ, zoonotik ve vektörlerle bulaɶan hastalȉklar; okullar, yurtlar ve kreɶlerde en sȉk karɶȉlaɶȉlan toplu yaɶam saǽlȉǽȉ sorunlarȉ olmakla birlikte, uygun olmayan hijyen koɶullarȉ, alt yapȉ sorunlarȉ, kapalȉ alanlarȉn kullanȉmȉndaki artȉɶ, çevre ve iklim koɶullarȉndaki olumsuzluklar da eklendiǽinde okul, yurt ve kreɶlerde salgȉnlar ve çeɶitli bulaɶȉcȉ hastalȉklarȉn hȉzla yayȉlȉmȉ söz konusu olabilmektedir. 

Klavuzu BURADAN indirebilirsiniz.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum