Egzersiz Onayı 60 Değil "40 dakika" Üzerinden Planlanır ve Ödenir

Eğitimci Yazar Sedat DEGER, Kaleme aldığı yazı ile ders dışı eğitim çalışmaları ( Egzersiz) planlamalarının ve ödemelerinin 60 dakika üzerinden yapılmasının mevzuatta yeri olmadığını ve 40 dakika üzerinden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak ilgili mevzuat hükümlerini gösterdi.

Egzersiz Onayı 60 Değil "40 dakika" Üzerinden Planlanır ve Ödenir
28 Eylül 2016 - 23:14 - Güncelleme: 03 Ekim 2016 - 22:14

Eğitim-öğretim yılının başında talepleri alınan Ders Dışı Eğitim Çalışmalarının ( Egzersiz) 60 dakika üzerinden düzenlendikten sonra onaylanacağı yönünde yanlışların devam ettiğini tarafıma gelen sorulardan anlıyorum. Aslında mevzuata hakim eğitim yöneticileri ve ilgili şube müdürlerinin Egzersiz planlanmasının ve ücret ödemelerinin 40 dakika üzerinden yapılacağı konusunda tereddüt yaşamayacağı aşikar.

 

Bazı eğitim yöneticilerinin ders dışı egzersiz çalışma planlarında ders saatlerini 60’şar dakika olarak yeniden düzenlemek üzere geri göndermesinin mevzuatta yeri olmadığı gibi 40’ar dakika olduğunu ilgili mevzuat hükümleri ile göstermekte fayda var.

 

Aslında ders dışı eğitim çalışmaları yapılırken her bir ders saatinin kaç dakika üzerinden değerlendirileceği hususunda hala tereddütlerin yaşanılmasını gerçekten çok şaşırtıcı buluyorum.

 

Ders dışı eğitim çalışmalarına yönelik esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19 Ağustos 2010 tarihinde tüm valiliklere gönderdiği 2010/49 sayılı Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar konulu genelgesi ile belirlenmiş olup halen yürürlükte olduğundan geçerliliğini de korumaktadır. Ayrıca ders dışı eğitim çalışmalarının hazırlanması onaylanması ve ders ücretinin belirlenmesi ,Millî Eğitim Bakanlığı yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 17. Madde 1. Fıkrasında belirlenmiştir.

 

Egzersiz çalışmalarının (ders dışı eğitim çalışmaları) usul ve esaslarına uygun bir şekilde hazırlanmışsa onay mercilerince de onaylanır. Milli Eğitim Müdürlüklerince egzersiz çalışma planlarının ders saatinin 60 dakika olarak belirlenmediği için bekletilmesi ve nihayetinde de geri gönderilmesinin belirttiğim mevzuat hükümlerinde olmadığının altını çizmek istiyorum.

 

Bakın egzersiz dersleri, MEB yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın Ders dışı eğitim çalışmaları başlıklı 17. Maddesinin 1. Fıkrasında “Ders dışı…fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir… Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.”

Şeklinde hükme bağlanmıştır. Dikkatlice fıkra incelendiğinde ise her bir ders saati çalışma karşılığında 1 saat ek ders ücreti ödeneceği kolaylıkla anlaşılmaktadır.Yani her “saat” başına değil “her ders saati” başına 1 ek ders ücreti ödeneceği söylenmektedir.

 

Buradaki fark normal saat ile ders saati arasındaki kavramlardır. Eğer 1’er ek ders ücretleri bir ders saati başına göre verilecekse ,yapılması gereken bir ders saatinin kaç dakika olduğuna bakmaktır.Bunun için de , MEB 2010/49 sayılı genelge’nin 6. Hükmünü incelememiz gerekmektedir. Bu hükümde ise “ Öğretmenlere ödenecek birim ek ders ücretinin belirlenmesinde etkinliğin yürütüldüğü eğitim kurumunda uygulanmakta olan ders saati süresi esas alınır” hükmü karşımıza çıkmaktadır ki burada egzersiz çalışmalarında ödenecek ek ders ücretin hesabında eğitim kurumun ders saati üzerinden değerlendirilmesini emretmiştir.Yani 2010/49 sayılı genelgede de egzersiz çalışmalarında da yine ücretin ders saati üzerinden ödeneceği ifade edilmiştir.Zaten genelge hükümleri ,MEB yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın hükümlerine ters olamaz çünkü bu genelge de egzersiz çalışmalarını düzenlemek adına ilgi olarak ek ders kararı(yönetmeliği) esas alınmıştır.

Egzersiz çalışmalarında 1 ek ders ücretinin yapıldığı eğitim kurumunda yapılan ders saati üzerinden değerlendirilmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor.O zaman karar vermemiz gereken, ders saati süresinin kaç dakika olduğudur.Bir ders saatinin tanımı ise 26 Temmuz 2014 tarihinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6. Madde 2.fıkrasının a bendinde “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakikaayrılır” şeklinde düzenlenmiştir.Görüleceği üzere bir ders saati de 40 dakika olarak belirlenmiştir.

Bu durumda,tümevarım yöntemi ile sonuca varırsak; Bir egzersiz çalışma saatinin ücreti bulunduğu eğitim kurumunun ders saatine göre veriliyorsa ve bir ders saati de 40 dakika ise o zaman bir egzersiz ders ücreti 40 dakikalık ders sürelerine göre ödenir ve planlanmasının da 40 dakika üzerinden düzenlenmesi gerekir.

Bu şekilde ödenmeyen egzersiz ücretleri mevzuat açısından bir temele sahip olmadığı için idare ücretleri geçmişe dönük olarak faizi ile beraber ödemek zorunda kalır.Diğer bir yandan 60 dakika olarak egzersiz çalışma planı isteyen ve onaylayan milli eğitim müdürlükleri ise fazladan verilen 20’şer dakikalık sürelerin zararını tanzim etmek durumunda kalır ve idari incelemelerde cevabını veremezler

Saygılar

 

Sedat DEGER

Eğitimci Yazar

https://www.facebook.com/sedat.deger.526 https://twitter.com/sedatdeger09

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum