Hangi Sınavda Kime Ne Kadar Ücret Ödenir?

Hangi Sınavda Kime Ne Kadar Ücret Ödenir?

 Hangi Sınavda Kime Ne Kadar Ücret Ödenir?
03 Mart 2020 - 17:25

Milli Eğitim Bakanlığının Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ekders Saatlerine İlişkin Yönetmeliğin 12. Maddesinde hangi sınav görevlerine bağlı olarak kimlere kaç saat ek ders ücreti ödeneceği düzenlenmiştir
 
Buna göre,
 


1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir. 
 
2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında; 
 
a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav gözcülüğü görevleri, 
 
b) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü, 

 
c) Yöneticiler, 

 
için ücret ödenmez. 
 
3) Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmez” hükmü uygulanmaz. 
 
4) Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır. 
 
5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz. 
 
Yukarıda sayılan sınavlarda komisyon üyeliği Veya sınav gözcülüğü görevinde bulunanlara görevli oldukları her bir sınav İçin 5 saat ek ders ücreti ödenecektir. Aynı kişinin, aynı sınavda hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevi İçin ayrı ayrı ek ders ücretinden yararlandırılması mümkün olamayacağından, aynı sınavla İlgili komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevinin aynı öğretmene birlikte verilmemesi uygun olacaktır. Yine, bu sınavlarda görev alan yöneticilere bu görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenemeyeceğinden, yöneticilere, sınavlarda yönetim görevlerinin gereği olarak almak durumunda oldukları görevler dışında bu kapsamda ayrıca görev verilmemesi uygun olacaktır.
Ayrıca bir Öğretim yılında bir kişiye; bu maddenin (3) ve (4) numaralı fikralarında belirtilen istisna dışında 12'den fazla sınav komisyonu üyeliği ve hiçbir istisnası olmaksızın 15'den fazla sınav görevi İçin ek ders ücreti ödenmeyecektir. Sözü edilen (3) ve (4) numaralı fıkralarda belirtilen İstisna sadece atölye ve laboratuar dersleriyle, dolayısıyla atölye ve laboratuvar  öğretmenleriyle sınırlı tutulacaktır.
Bu maddenin (5) numaralı fıkrasında sayılan sınavlarda görevli olanlara İse, yönetici-öğretmen  ayrımı yapılmaksızın her bir sınav oturumu İçin maddede öngörülen 5 saat ek ders ücreti ödenecektir. Ancak, fıkrada da belirtildiği gibi bu görevleri karşılığında döner sermayeden  alanlara, bu kapsamda ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir.
 
Kaynak :egitimsistemi.net

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum