HİTAP Giriş (Hizmet Takip Programı)

HİTAP Giriş (Hizmet Takip Programı) HİTAP

HİTAP Giriş (Hizmet Takip Programı)
03 Mayıs 2020 - 23:47

mebhaberleri.com Hitap programına BURADAN giriş yapabilirsiniz.

Hitap Kullanım Klavuzu ve Sıkça Sorulan Sorular


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı 2019 2 Ağustos 2019 (Hizmet Takip Programı) HİTAP 2 2 Ağustos 2019 SUNUM PLANI 3  Program Mevzuat Hükümleri Program Veri Giriş ve Görüntüleme Ekranları 2 Ağustos 2019 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların tüm hizmet bilgilerinin elektronik ortama alındığı «HİTAP» Hizmet Takip Programına ilişkin olarak hazırlanan Tebliğ 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, daha sonra söz konusu Tebliğ 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in 28 inci maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine 14/4/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Ek 6 ncı madde olarak eklenmiştir. 4 2 Ağustos 2019 5 HİTAP kayıt deseninde istenilen bilgi formatları;  a) Özlük ve nüfus,  b) Hizmet belgesi,  c) Öğrenim durumu,  ç) Lisansüstü öğrenim/kurs,  d) Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma),  e) Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet,  f) Askerlik,  g) Tazminat,  ğ) Unvan,  h) Açık süre,  ı) Borçlanılan hizmet,  i) İtibari hizmet süresi, İstenilen bilgi formatları 5 2 Ağustos 2019 6 Kayıt deseninde yer alan bilgiler, daha önce kamu idarelerine gönderilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde yer alan programa giriş yapılmak suretiyle web sitesi üzerinden kişi bazında, toplu veri veya web servisi olmak üzere üç şekilde gönderilecektir. Bilgilerin gönderilme şekli 2 Ağustos 2019 2 Ağustos 2019 7 (Yönetmelik Ek 6 ncı Madde Üçüncü Fıkra) a) 14/4/2012 tarihinde görevde olan sigortalılar için birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 31/08/2015 tarihine kadar, b) 14/4/2012 tarihi ile 31/08/2015 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan sigortalılar için birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgileri 02/11/2015 tarihine kadar, Bilgilerin gönderilme süresi 7 2 Ağustos 2019 Bilgilerin gönderilme süresi  c) 1/9/2015 tarihinden itibaren ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalılar için göreve başladıkları tarihten itibaren 90 gün içinde, , (A K T İ F)  ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği, en son açık aylık/toplu aylık ödendiği tarihten itibaren 90 gün içinde, (A K T İ F)  d) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 14/4/2012 tarihinden önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalılar için (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 02/7/2018 (dahil) tarihine kadar, (P A S İ F SİG.) 8 2 Ağustos 2019 9 (1) Belirtilen sürelerden sonra sigortalıların hizmet birleştirme ve toplam hizmet sürelerinin hesabı ve emekli olabilecekleri yaş veya tarihin tespiti ile ilgili işlemleri, internet üzerinden alınan veriler esas alınarak yapılmaktadır.Kurumun belirleyeceği tarihten sonra kağıt ortamında gönderilecek bilgi ve belgelere göre işlem yapılmayacaktır. (2) Hizmet borçlan fişleri ile Program üzerinden gönderilen emeklilik belgeleri esas alınarak aylık bağlanmaya başlanılmıştır. Bir süre daha kağıt ortamında gönderilmeye devam edilecektir. Geçiş Süresi 9 2 Ağustos 2019 10 (1) HİTAP’a internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumludur. (2) HİTAP’a aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir. Diğer Hükümler 10 2 Ağustos 2019 11 1) Kayıt desenlerinde yer alan bilgilerin belirtilen sürelerde, mücbir sebepler veya Kurumca uygun görülen teknik nedenlerle HİTAP’a aktarılamaması durumu ile kayıt deseninde istenilen bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi hariç olmak üzere, gönderilmemesi veya geç gönderilmesi halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin ikinci paragrafında yer alan esaslara göre işlem yapılacaktır. (2) Kurumun (SGK) bilgi işlem sisteminin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması nedeniyle 7 nci maddede belirlenen süre içinde gönderilemeyen bilgilerin sistem sorununun ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar gönderilmesi halinde, söz konusu yükümlülükler öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır. YAPTIRIM 11 2 Ağustos 2019 VERİ GİRİŞ VE GÖRÜNTÜLEME EKRANI HİTAP 12 2 Ağustos 2019 HİZMET TAKİP PROGRAMI GİRİŞ EKRANI PROGRAMA VERİ GİRİŞ/GÖNDERME YÖNTEMLERİ 1- WEB SERVİSİ: PERSONEL SAYISI FAZLA OLAN VE/VEYA BİLGİ İŞLEM PROGRAMI OLAN VE İSTENİLEN VERİLERİN PERSONEL PROGRAMINDA BULUNAN KURUMLARIN KULLANABİLECEĞİ YÖNTEM 2- TOPLU VERİ GİRİŞİ: PERSONEL SAYISI AZ VE/VEYA BİLGİ İŞLEM PROGRAMI OLAN VE WEB SERVİS BAGLANTISINA UYGUN OLMAYAN KURUMLARIN KULLANABİLECEĞİ YÖNTEM 3- MANUEL VERİ GİRİŞİ: KİŞİ BAZINDA PERSONEL SAYISI AZ OLAN VEYA BİLGİ İŞLEM PROĞRAMINDA YETERLİ VERİ OLMAYAN KURUMLARIN KULLANABİLECEĞİ YÖNTEM. HİZMET TAKİP PROGRAMI GİRİŞ EKRANI 13 2 Ağustos 2019 BU ALANA DAHA ÖNCE KURUMLARA VERİLEN 3 NOLU KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ İLE GİRİŞ YAPILACAKTIR. PROGRAM GİRİŞ EKRANI 14 2 Ağustos 2019 15 İLGİLİ BUTON TIKLANDIGINDA AŞAGIDAKİ PENCERE AÇILACAKTIR «EPOSTA GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ» BUTONU TIKLANIR BU ALANA KURUMSAL EPOSTA ADRESİ GİRİLMESİ HALİNDE HİTAP TARAFINDAN YAPILAN DUYURULARIN GÖNDERİLMESİ VE KURUMUNUZLA İLETİŞİME GEÇİLMESİ SAĞLANMIŞ OLACAKTIR. 2 Ağustos 2019 16 Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapıldıktan sonra soldaki menülerden yapılabilecek işlemler aşağıda sıralanmıştır Kurum Listesi Sorgula: Bilgi girişi yapan kurumun Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil ettirilmiş alt birimi var ise bu alanda görüntülenecektir. Personel Listesi Sorgula: Programa giriş yapan Kamu Kurumuna kayıtlı sigortalıların listesi ile bunların aktif, pasif ve son hareket bilgisi görüntülenmektedir. Eksik/hatalı bilgi Sorgula: Bu alan 4 kategoriden oluşmaktadır. Bilgileri eksik olanlar: Kurumumca belli periyotlarla sigortalıların askerlik, unvan, eğitim ve hizmet cetveli alanlarında kayıt olup olmadığı sorgulanmakta, bu alanlarda HİÇ BİLGİSİ OLMAYANLAR listelenmektedir. Yaş haddi yıl içinde dolanlar: Ait olduğu yıl içerisinde 65 yaş haddini dolduracak olan personellerin yaş hadlerini dolduracağı tarih belirtilerek listelenir. 2 Ağustos 2019 17 Ayrılıştan sonra yersiz primi olanlar: Hizmet Takip Programı Hizmet cetveli alanına girilen ayrılma tarihi baz alınarak yersiz bir prim gönderilmiş ise T.C. bazlı olarak ayrılış sebebi ile birlikte yersiz prim dönemleri listelenir. Sigortalılık Statü (5510-5434) hatası: Tescil Programı ve Hizmet Takip Programı Özlük sayfasında girilen memuriyete başlama tarihine göre emeklilikte tabi olduğu statü (kanun) tespit edilerek, her iki statüde kesenek/prim gönderilenler ile karşılaştırmak suretiyle statü hatası yapılan personel listelenmektedir. İki Programdaki ilk memuriyet tarihi eşitlenmeli ve hatalı primler düzeltilmeli. 2 Ağustos 2019 18 Hizmet özeti sorgula: Bu alanda belli periyotlarda sorgulama yapılarak kurum personellerinin aktif- pasif durumları, memuriyet hizmet süreleri, toplam hizmet süreleri, emeklilikte tabi olduğu yaş ve emekli olabilecekleri tarih listelenir. Emekli olabileceği tarih 01.01.0001 olanların kayıtları incelenerek düzeltilmesi gerekir. 2 Ağustos 2019 19 İpc Sorgula: Kurumunuzca bilgisi yasal süreden sonra girilen veya hiç girilmeyen sigortalılar için sistemce oluşturulan İdari Para Cezası Listesi sorgulanmaktadır Toplu Veri Girişi: Verilerin txt formatında hazırlanarak bu ekran üzerinden sisteme yüklenmesi yapılmaktadır. T.C. Kimlik Numarası Ara: Yeni Personel veri girişi ile birlikte Kurumunuzca daha önce veri girişi yapılmış personelinizin verilerini görüntülemesi, güncellemesi (WEB SERVİS YÖNTEMİ KULLANANLAR KAYIT NUMARASI DEĞİŞMESİ NEDENİYLE MANUEL GÜNCELLEME YAPMAMASI ÖNERİLİR) yapılmaktadır. 2 Ağustos 2019 20 Sicilden Durum Sorgulama: T.C. kimlik numarası veya emeklilik sicil numarası bilinmeyen sigortalıların kimlik veya emeklilik sicil numarası ve 14/04/2012 öncesi emekli olup olmadığının tespiti bu alandan yapılabilmektedir. Unvan Kod: Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen unvan kodları ile Kurumumuzca belirlenen unvan kodlarına bu menüden ulaşılmaktadır. Bu alanda olmayan unvanlar Kurumumuzdan talep edilmeli. Ülke Kod: Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olan ülkelerin listesine bu menüden ulaşılabilir. Banka Sandık Kod: 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine tabi olarak kurulan Banka Emekli Sandık Kodlarına bu menüden ulaşılabilir. 2 Ağustos 2019 21 Hizmet Sebep Kod: Hizmet Belgesi Açıklama Satırındaki girilmesi gereken Sebep kodlarına (örnek: Açıktan Atanma, Terfi, İstifa, Emeklilik…gibi) bu menüden ulaşılabilir. Olmayan hizmet sebep kodları ilgili mevzuat hükümlerine yer verilerek eklenmesi talep edilmeli. Yardım & İletişim: Programa ilişkin Mevzuat, Veri Girişi için gerekli bilgilere bu alanda görüntülenebilir. Programa girişte yararlanılabilecek bilgilere bu ekrandan ulaşılabilecektir. 2 Ağustos 2019 22 Dökümanlar: Hizmet Takip Programı ve 4/c sigortalılık mevzuat eğitim slaytlarına, intibakta yararlanabilecekleri ek gösterge tablolarına bu alandan ulaşılabilecektir. Yetki İşlemleri: Programa giriş 3 nolu kullanıcı adı ile yapılmakla birlikte, kurumlar yetki ekranından veri girişi yapılacak kullanıcı adlarını bu alandan çoğaltabileceklerdir. (4.5.6.7.8. kullanıcılar için) 2 Ağustos 2019 23 BAŞVURULAR Yeni FHZ Bildirim: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c) bendi kapsamındaki sigortalılardan 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (h) fıkrası ve 5510 sayılı Kanunun Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun 11, 19 ve 20 nci sırasında belirtilen işlerde çalışanların, bu madde kapsamında yararlandırılmaları gereken fiili hizmet süresi zamlarının tespit edilebilmesi için HİTAP programı üzerinden Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgesi düzenlenmesine imkan sağlanmıştır. 2 Ağustos 2019 24 BAŞVURULAR Emeklilik Başvuru: Hizmet Takip Programına tek kullanıcı ile merkez personel birimlerince giriş yapan kurumların taşra teşkilatı program üzerinden personellerini emekliye sevk edebilirler. Borçlanma Başvurusu: Kurum personel birimleri İlgililerin borçlanma talep dilekçelerini aldıktan sonra bu alandan borçlanma başvurusunda bulunabilirler. 2 Ağustos 2019 VERİ GİRİŞ EKRANI HİTAP 25 2 Ağustos 2019 1- ÖZLÜK GİRİŞ EKRANI (1) 26 Sigortalının T.C. Kimlik Numarası İle Sisteme Girildikten Sonra Adı Soyadı Varsa İlk Soyadı Doğum tarihi kısaltma yapılmadan (Merniste kayıtlı şekliyle) Doldurulacaktır. Emeklilik sicil numarası: Kurumumuzca Tescil işlemleri sırasında verilen sicil numarası yazılacaktır. Memuriyete İlk Başlama Tarihi : Kurumunuzdan Önce Çalışması Varsa (başka kamu idaresinde memuriyet çalışması (5510 4/a kapsamı dışında), Vekil Öğretmenlik, Vekil İmamlık, Yedek Subay hizmeti Asteğmenliğe nasp gibi) Bu Tarih Yazılacaktır. Kurumunuzda Göreve Başlama Tarihi: Kurumunuzda göreve başlama tarihi yazılacaktır. Kurum Sicili Kurumunuzca verilen Harf ve rakamlardan oluşan sicil yazılacaktır. - 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak (5510 s.k. 4/a kapsamında sigortalı olarak) başlama tarihi memuriyete ilk başlama tarihi olarak burada dikkate alınmayacak ve girilmeyecektir. - İLK KAYIT YAPILDIKTAN SONRA MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ 2008 EKİM AYI BAŞINDAN ÖNCE/SONRA DEĞİŞİMİ OLMASI HALİNDE «5434-5510 ARASINDA HİZMET AKTARIMI» BUTONU TIKLANMASI VE KAYITLARIN AKTARILMASI GEREKMEKTEDİR. Özlük bilgileri açıktan veya tekrar göreve başlayan sigortalılar için göreve başlama tarihinden itibaren 90 gün içinde giriş yapılmalıdır. 2 Ağustos 2019 27 1- ÖZLÜK GİRİŞ EKRANI (2) 657 SAYILI DMK 53. MD. ENGELLİLİK MEVZUATINA GÖRE GÖREVE GİRENLER Engellilik Durumu alanına kurumunuzda göreve başladığı tarihteki engellilik durumuna göre ilgili seçim yapılacaktır. Hareket Sebebi: İlk defa göreve giren sigortalı için yeni kayıt seçilecek daha sonraki hareket sebepleri hizmet belgesi sebep kodlarından otomatik gelecektir. Yetki Seviyesine Bilgileri gönderilen sigortalının alt (taşra) birimlerince görme ve/veya güncelleme durumuna göre yetki seçimi yapılacaktır. 6495 S.K. göre ikinci emeklilik hakkı tanınanlar için doldurulması gereken alana, vazife, harp malul aylığı alıp emekli aylıkları kesilmeden 2. kez göre girenlerin bilgileri bu alana girilecektir. AÇIKLAMA Özlük Bilgisi girilen sigortalıya ait Kurumunuzca girilmesi düşünülen ve veri giriş alanında yeterli olarak açıklanamayan bilgi var ise 250 karakteri geçmemek üzere yazılarak Açıklama Kaydet tıklanır. 2 Ağustos 2019 ÖZLÜK BİLGİLERİ >> Diğer Mahkeme Bilgileri YAŞ TASHİHİ BİLGİLERİ: Sigortalının Emeklilikte geçerli doğum tarihine esas olmak üzere yapılan yaş tashihine ait Mahkeme Adı Karar tarihi Karar Sayısı (sayı alanına yazılacak kısım 5 karakteri geçmemeli) Tashih Doğum Tarihi (mahkemece düzeltilen), Asıl Doğum tarihi ve Kurumumuzca tespit edilen ilgili Kanunlar gereğince emeklilikte Geçerli Doğum tarihi alanları doldurulacaktır. -( Geçerli Doğum tarihi için önce Kurumumuzla yazışma yapılacak bu doğum tarihine göre emeklilik sicil numarasının tespit edilmesi gerekmektedir) 28 2 Ağustos 2019 AD VE SOYAD TASHİHİ BİLGİLERİ: Sigortalının Mahkeme kararına göre Ad ve/veya Soyadındaki tashih bilgileri ilgili alanlara girilerek doldurulacaktır. Karar sayısı alanı 5 karakterle sınırlıdır. 29 2 Ağustos 2019 30 KAZAİ RÜŞT BİLGİLERİ : Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kaza-i rüşt kararı almak suretiyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlar hakkında, ilgili mahkeme adı, karar tarihi, karar sayısı ve kesinleşme tarihi ve mesleği ile ilgili göreve atandığı tarihin ilgili alanlara girilmek suretiyle doldurulacaktır. Müstahaklığı bulunmasına karşın bu alanın doldurulmaması halinde 18 yaş altı süreleri hak etmiş olsa dahi hizmet hesabında dikkate alınamayacaktır. 2 Ağustos 2019 İDARİ KAYIT DÜZELTME: İdarece bir mahkeme kararı olmaksızın yapılan düzeltmelere ilişkin kayıtlar ilgili alana girilecektir. Örnek1: Sigortalının adı MEHMET iken MEMET olarak yazılması sonucu İdari kayıt düzeltme ile MEHMET olarak düzeltilmesi. Örnek2: nüfus cüzdanına yazılırken doğum tarihi 31.08.1973 yazılmış ancak doğum tarihi kayıtlarda 30.08.1973 olarak gözüküyor, bu tür bir düzeltmelerde yine idari kayıt düzeltme olacaktır. 31 2 Ağustos 2019 32 İNTİBAKA İLİŞKİN MAHKEME KARARI: İntibaka ilişkin Mahkemece kabul edilen süreler var ise bu alana giriş yapılacaktır. Örnek Bulgaristan’da geçen sürelerin Mahkeme kararına göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi. Ülkemizde sigortalı olarak geçen ve mahkeme kararı ile KHA değerlendirilmesine karar verilen bir hizmet varsa bu süre diğer hizmet (hizmet birleştirme) alanında girilecektir. 2 Ağustos 2019 Nüfus tarafından gösterilen bilgiler ekrana gelmekte olup veri girişi yapılmamaktadır. Hatalı veri varsa nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. ÖZLÜK BİLGİLERİ >> Nüfus Tarafından Gösterilen (görüntüleme) 33 2 Ağustos 2019 Nüfus tarafından gösterilen Mahkeme bilgileri ekrana gelmekte olup veri girişi yapılmamaktadır. İşe Giriş / Ayrılış Bildirgeleri Personelinizin Tescil kayıtlarına ilişkin ekran görüntülemesi sistem tarafından bilgilendirme amaçlı yapılmaktadır. Veri girişi bu alandan yapılmamaktadır. ÖZLÜK BİLGİLERİ >> Mahkeme Bilgileri (görüntüleme) ÖZLÜK BİLGİLERİ >> İşe Giriş / Ayrılış Bildirgeleri (görüntüleme) 34 2 Ağustos 2019 1416 S.K. Göre Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilen Sürelerin veri girişi yapılmaktadır. 657 S.K. 108/B ve77. Md Aylıksız İzin Süresine ait intibakta değerlendirilen sürelerinin Veri girişi yapılmaktadır. (Ek: 29/1/2016-6663/5 md.) gereği ÖZLÜK BİLGİLERİ >> 1416/K.H.A. Değerlendirilen Süre Bilgileri 657 S.K. 108/B Aylıksız İzin Süresi 35 657 S.K. 77.Md Aylıksız İzin Süresi 2 Ağustos 2019 Okul bilgileri Sigortalının: Sigortalının ilk defa sigortalı olduğu tarihten itibaren Öğrenim Durumları ayrı ayrı veri girişi yapılacaktır. Örnek: Sigortalı göreve başladığı tarihte üniversite mezunu, göreve girdiği tarihten önce sigortalı (SSK, Bağ-Kur vs) hizmeti ya da başka bir hizmeti yok ise sadece Üniversite’ye ait Okul Bilgisi girilecektir. Ancak memuriyetten önce (SSK, Bağ-Kur) hizmeti varsa ve bu hizmeti Üniversiteden daha önceki öğrenim seviyesinde geçmiş ise ilk sigortalı hizmetin olduğu tarihteki öğrenim durumundan günümüze kadar tüm öğrenim bilgileri ayrı ayrı girilecektir. Öğrenim durumu nevisi seçilerek; Mezuniyet Tarihi, Okul Adı, Bölümü, Öğrenim süresi, bu belgelerin personel tarafından kuruma ibraz tarihi, ayrıca bu öğrenim yurtdışında yapılmış ise denkliğine ait bilgilerinde (Denklik tarihi, denk olduğu okul ve bölüm adları) ilgili alanlara girilerek doldurulması gerekmektedir. hazırlık sınıfı Ortaokul ve lise öğreniminde var ise giriş yapılacaktır. EĞİTİM BİLGİLERİ EGİTİM BİLGİLERİ >> OKUL BİLGİLERİ Veri giriş ve görüntüleme 36 2 Ağustos 2019 Sigortalının Lisansüstü Eğitim ve Kurs bilgileri alanında ilgili Kurs Nevi seçilerek alanlar doldurulacaktır. •657 sayılı DMK’nun 36 maddesinde belirtilen ortaokul ve dengi lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler bu alana giriş yapacaklardır. •1) Ayrıca Diğer Kurs nevi alanlarına ait öğrenimleri (lisansüstü, master vs.) de sigortalının durumuna göre seçilerek giriş yapılacaktır. •2) Öğrenimi yurtdışında yapılmış ve Denklik bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir. 3) Yurt dışında yeni mezun olanların önce Öğrenim/Lisansüstü Eğitim Bilgileri girilecek, Denklik bilgileri ilgili Kuruma müracaat sonrası sonucuna göre güncelleme şeklinde eklenecektir. 4) Lisansüstü Eğitim alanında dikkat edilmesi gereken husus diploma ve belgelerin kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren 90 günlük sürede sisteme girilmesidir. EGİTİM BİLGİLERİ >> Lisansüstü Eğitim/Kurs Bilgileri (veri giriş ve görüntüleme) 37 2 Ağustos 2019 Sigortalının görev yaptığı Kurum ve prim gönderilen birimine ilişkin detay bilgileri bu ekranda görüntülenmektedir. Bu kısımlara veri girişi yapılmamaktadır. Ancak prim gönderen Kurum, sigortalının görev yaptığı Kurum değilse güncelle butonu kullanılarak sigortalı adına en son prim gönderen Kurumu görüntülenmesi için güncelleme işlemi yapılacaktır KURUM BİLGİLERİ KURUM BİLGİLERİ >> Kurum Detay Bilgileri (görüntüleme) 38 2 Ağustos 2019 KURUM BİLGİLERİ >> Ünvan Bilgileri (veri giriş ve görüntüleme) 39 Sigortalının göreve başladığı tarihten itibaren almış olduğu tüm unvan bilgileri girişi yapılacak olup; Bu alana girilen unvan bilgileri ile hizmet cetveline girilen unvan bilgilerinin aynı olması gerekmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Hizmet Personeli vb. için girilen unvan ve hizmet sınıfı bilgisi dikkate alınarak fiili hizmet süresi zammı bu alandan hesaplanmaktadır. Fiilen görevde olan bu kurumların personeli için fhz durum alanında tam seçeneğinin, herhangi bir nedenle görevden uzaklaştırılan ve açık aylığı ödenerek kesenek/prim gönderilen personel için ise fhz ve unvan oranı alanında yarım seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir 2 Ağustos 2019 40  Sigortalının göreve başladığı tarihten itibaren almış olduğu tüm Unvan Bilgileri girişi yapılacaktır. • Unvana başlama tarihi bitiş tarihi unvan adı (seçim yapılarak kod girişi yapılacak) Bu alanda DPB kodları esas alınmış olup Bu alanda kodu bulunmayan unvanlar için kurumumuzca kod verilmektedir. • Bu unvana hizmet sınıfı (Eğitim Öğretim Hizmetleri, GİH, Emniyet Hizmetleri , Sağlık Hizmetleri , TSK, gibi) • Bu kadroya asıl mı vekâleten mi atandığı, (emeklilikte yararlanılacak ek gösterge ve/veya Makam tazminatının belirlenebilmesi için) • Atanma şekli (Kurumun Atama yetkili amiri , Üçlü kararname, Yetki Devri.. gibi) verileri belirlenerek ilgili alanlar doldurulacaktır.  - Ayrıca Emniyet Hizmetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Sınıflarında Olup hizmet süresi Yarım alınanların (Açığa alınma , Yarım zamanlı çalışma vb.) FHZ ve Unvan oranı YARIM seçiminin yapılması tam zamanlı çalışmaya geçtiğinde aynı unvan da olsa ayrı bir unvan bilgisi kaydı girilmesi gerekmektedir.  6663 s.k. Yarım zamanlı çalışmalarda tüm hizmet sınıfları için unvan alanı yarım olarak belirlenmesi gerekmektedir. yarım zamanlı çalışmada aynı unvanda da olsa ayrı bir unvan kaydı olarak işlenmesi gerekmektedir. 2 Ağustos 2019 Bu menüde erkek sigortalının askerlik bilgileri alınmakta olup, bu bilgilere göre borçlanmasının yapılması ve bu sürelerinin kazanılmış hak aylığı ve emekli keseneğine esas aylığının da hesaplanması sağlanacaktır. *Askerlik Nevi seçilerek açılan alt menudeki alanlar doldurulacaktır. Yedek Subay •Yedek subay nevinin seçilmesi halinde başlama, bitiş (terhis) Yedek subay okuluna giriş, asteğmenliğe nasp tarihleri ile sınıfı, dönemi, sicili girilmesi gereken alanlardır. Asteğmenliğe nasp tarihi ile terhis tarihi arasındaki süre hizmet hesabında değerlendirilecek süredir. Bu süreye ayrıca fiili hizmet zammı verilmektedir. Asteğmenliğe nasp tarihi ile Yedek Subay okulundan mezun olduğu tarih aynı tarih olarak kabul edilmektedir.  Bedelli •Bedelli nevinin seçilmesi halinde fiili askerlik süresi varsa başlama ve bitiş tarihi girilecektir. Ancak askerlik hizmeti yapmadan yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılanlar için başlama ve terhis tarihi zorunlu alan değildir. Muaf •Muaf nevinin seçilmesi halinde muafiyet nedeni mutlaka yazılacaktır. Yedek Subay Öğretmen / veya Er öğretmen nevinin seçilmesi halinde başlama ve bitiş tarihlerinin yanı sıra kıta hizmetine başlama ve bitiş tarihleri ve görev yaptığı okul bilgileri mutlaka yazılacaktır. (borçlanma yönünden) kıta hizmeti olmadan direkt göreve başlamalarda kıta hizmeti başlama ve bitiş tarihleri askerlik başlama tarihi yazılmalıdır. Erlikten Yedek Subaylığa / Yedek Subaylıktan Erliğe geçenlerle ilgili Askerlik Nevi ilgili alanlar doldurularak giriş yapılacaktır. İhtiyati Askerlik: Askerlik süresinin sonunda seferberlik görev emri süresi gibi daha sonradan yapılan Askerlikte geçen süre. Eksik gün tamamlama: Askerlik Yükümlülüğünü yasal süresinden daha az sürede yaptığı sonradan anlaşılanların Normal askerlik süresinde kadar tamamlanan Askerlikte geçen süredir. NOT: KADIN SİGORTALILAR İÇİN BU ALANA VERİ GİRİŞİ YAPILMAYACAKTIR KURUM BİLGİLERİ >> Askerlik Bilgileri (veri giriş ve görüntüleme) 41 2 Ağustos 2019 KURUM BİLGİLERİ >> Tazminat Bilgileri (veri giriş ve görüntüleme) Tazminat Bilgileri Menüsünde daha önce Unvan bilgileri menüsüne girilmiş olan unvan adları görüntülenir. *Bu unvan adları seçilerek sigortalının unvanına ait varsa Makam tazminatı ile Görev veya Temsil veyahut Kadrosuzluk Tazminatı oran ve gösterge rakamları veri girişi yapılır 42 2 Ağustos 2019 KURUM BİLGİLERİ >> Borçlanma Bilgileri (veri giriş ve görüntüleme) 43 Sigortalıların Devlet memuru iken yaptıkları borçlanmalara ait bilgileri (askerlik, avukatlık stajı, seçimler nedeniyle açıkta geçen süre borçlanmaları vs.) Kurumumuz tarafından HİTAP’ a aktarılacaktır. Bu alana girilecek veriler; •Sigortalıların personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri (5510-4/c) talepleri halinde Kurumumuzca borçlandırılmış ve borçlanılan sürelerinin ilgililerinhizmetine eklendiğine dair Kurumumuzca Kurumunuza yazı yazılmış ise, bu hizmet alma yazısındaki bilgiler esas alınarak ilgili alanlar Kurumunuzca doldurulacaktır. •5434 sayılı Kanunun geçici 209 borçlanması kapsamındaki borçlanma alanına süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden (belediye başkanı, milletvekilleri gibi) görevleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sona erenler istekleri halinde 5434 sayılı Kanunun ek 76 ncı maddesi (27.1.2000 – 4505/4 MD.) hükümlerine göre başvuru tarihi ile sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesildiği tarih arasında geçen dönem için Sandıkla ilgilendirilerek borçlandırılanların bu sürelerine ait kayıtlar girilir. * 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi 17. fıkra Borçlanması, Geçici 44 üncü ve Geçici 51 inci madde borçlanma alanlarına, Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezaları nedeniyle (23/4/1999-14/2/2005 tarihleri arasında) memuriyete sona erenlerden 5525 sayılı Kanun uyarınca disiplin cezası bütün sonuçları ile kaldırılanların borçlanmaları Kurumunuza hitaplı ilgilinin hizmetine eklendiğine dair yazı var ise ilgili madde dikkate alınarak bu alanlara işlenecektir. * 5510 sayılı Kanunun Geçici 36. madde Borçlanması göre yapılan borçlanmaları 1402 sayılı Kanuna göre açığa alınanlar, açıkta geçen sürelerini borçlanmış ise Kurumunuza hitaplı ilgilinin hizmetine eklendiğine dair yazı var ise ilgili madde dikkate alınarak bu alanlara işlenecektir. • 5510 sayılı Kanunun 43. maddesi Borçlanma göre yapılan borçlanmaları 1416 sayılı Kanuna göre yurtdışına eğitim için gidenlerin borçlanmaları Kurumunuza hitaplı ilgilinin hizmetine eklendiğine dair yazı var ise ilgili madde dikkate alınarak bu alanlara işlenecektir. • 4688 S.K. Göre Aylıksız İzin süreleri var ise bu alanda son bitiş bitiş tarihi 14.11.2015 tarihi olmak kaydıyla seçim yapılarak girilecektir. 15.11.2015 tarihinden sonra hizmet cetveline kayıt işlenmesi gerekmektedir. 2 Ağustos 2019 44 2 Ağustos 2019 Hizmet cetveli giriş menüsünde sigortalının MEMURİYET göreve başladığı tarihten günümüze kadar olan hizmetleri her bir satır ayrı ayrı girilmek suretiyle giriş yapılacak olup aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. 1)Görev yeri bilgileri açık olarak yazılacaktır. 2)Unvan Kod ve Sebep Kod Seçim yapılarak girilecektir. 3)1.3.1970 tarihinden önce hizmeti olan sigortalıların ücret bölümü doldurulacaktır. Bu tarihten sonra Derece / Kademe (varsa Ek gösterge) rakamları veri alanına girilecektir. Ek gösterge alanına 657 s.k. 43. md uyarınca verilen gösterge aylık gösterge rakamları işlenmeyecektir. 4)Hizmet Sınıfı alanına 657 SK belirtilen hizmet sınıfları ile Kurumumuz tarafından emeklilik farklılıkları nedeniyle belirlenen hizmet sınıflarından uygun olanı girilecektir. 5)Ödemeye esas, KHA esas ve EKEA ait alanlar sigortalının durumuna göre ayrı ayrı doldurulacaktır. Kurumunuzca sadece EKEA veya KHA tutuluyorsa ve intibakında ileri derecede fark yoksa diğer 2 ayrı alana da aynı veriler girilecektir. Bu alanlar boş bırakılamaz. ÖEA ile KHA 1-4 derecede olanlara YHS ve 6)Başlama tarihi ve bitiş tarihi aynı anda girilmeyecektir. Girilen hizmet başlama ile ilgili ise (örnek ilk atama, Terfi, Askerlik dönüşü göreve başlama gibi) başlama tarihi girilecek, girilen hizmet ayrılma ise (örnek Emeklilik, İstifa Askere gidiş gibi) bitiş tarihi girilecektir. 7)Sebep kod arama motorundan seçilerek işaretlenecektir. kod biliniyorsa ilgili alanı seç kullanılmadan da girilebilir. 8)Sözleşmeli personellerde kurumlarda kazanılmış hak aylığı ve ödemeye esas aylık ek gösterge yönünden nazari olarak tutulması gerekmektedir. 9)İlk defa ekim 2008 den sonra 5510 4/c tabi sigortalı ise ve bu tarihten önce sigortalı hizmeti var ise EKEA alanı sadece ikramiye hesabı yönünden nazari olarak girilecektir 10) Maaş Tahakkuk Dönemi Ayın 1’i ya da 15 ‘i seçimi yapılacaktır. HİZMET BİLGİLERİ HİZMET BİLGİLERİ >> Hizmet Cetveli giriş (manuel veri giriş) 45 2 Ağustos 2019 HİZMET BİLGİLERİ >> Hizmet Cetvel Çoklu Giriş (manuel veri giriş 5 satır) Hizmet Cetveli Çoklu Giriş Ekranından aynı anda manuel olarak 5 satır veri girişi yapılabilir. 46 2 Ağustos 2019 HİZMET BİLGİLERİ >> Hizmet Döküm (görüntüleme) Hizmet Cetveli Giriş alanına girilen bilgileri Hizmet Döküm alanından görüntüleme yapılarak çıktı alınabilir. 47 2 Ağustos 2019 48 2 Ağustos 2019 HİZMET BİLGİLERİ >> Prim Döküm (görüntüleme) Hizmet Bilgileri Prim Döküm Ekim 2008 tarihinden sonra gönderilen Sigortalıya ait primler ekran görüntülemesi bu sayfadan yapılır. Veri girişi yapılmamaktadır. 49 2 Ağustos 2019 50 HİZMET BİLGİLERİ >> Prim Diğer Statü (görüntüleme) Hizmet Bilgileri Prim Döküm: Özlük alanında memuriyete başlama tarihine göre statü belirleyen program, gönderilen primleri kontrol etmekte ve farklı bir statüde prim bilgisine ulaşması halinde bu alanda listelemektedir. Hatalı statüde gönderilen prim varsa Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden tahakkukların düzeltilmesi gerekmektedir. (6495 s.k. Göre vazife malulü aylık bağlanıp 2. kez tescili yapılanlar hariç) 2 Ağustos 2019 HİZMET BİLGİLERİ >> FHZ (Prim Tahakkuk görüntüleme) Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHZ) Kurumumuz tarafından sisteme aktarılacaktır. Ekim 2008 tarihinden sonrası prim yatırılan süre puantaj usulü fhz ye müstehak olanların kesinleştirilen süreleri varsa varsa bu alanda görüntülenecektir. HİZMET BİLGİLERİ >> İHZ (Prim Tahakkuk görüntüleme) İtibari Hizmet Zammı (İHZ) Kurumumuz tarafından sisteme aktarılacaktır. Ekim 2008 tarihinden sonrası prim yatırılan süre varsa bu alanda görüntülenecektir. Bu alan ile ilgili Kurumlarca girilecek veri giriş ekranı Diğer Başlığı altındaki İtibari Hizmet Süresi alanına yapılacaktır. 51 2 Ağustos 2019 Bu alana Sigortalının sicil numarası SSK Kamu veya SSK Özel, Bağ-Kur, birleştirilen Yurt Dışı Hizmetleri, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine tabi kurulan Banka Emekli Sandıklarına ait hizmetlerin girişi yapılacaktır. SSK Kamu Başlama tarihi Bitiş tarihi Gün sayısı SSK Kamu İşyeri adı Kıdem tazminatı ödenip ödenmediği (İkramiye açısından), SSK Ayrılma Nedeni (İstifa, Sözleşme Süresinin sona ermesi…) Kazanılmış Hak Aylığından Değerlendirilip değerlendirilmediği (İntibak açısından) ve hangi oranda değerlendirildiği alanlarının seçilmesi gerekiyor. Yurt Dışı Hizmetine ait veri girişi yapılacak ise Ülke seçimi yapılacaktır. Ülkemizle Sosyal Güvenlik anlaşması olan ülkelerin listesi bu alanda listelenir. Bu hizmetler Başkanlığımızca sözleşmeli ülkeden temin edilip kurumlara bildirilmektedir. Banka Emekli Sandıklarına ait hizmetler var ise Banka Sandık alanından ilgili Banka Sandığı seçilir. SSk’lı süre fasılalı ise fasılalı olarak girilecek. Fasılalı hizmetler tek kalem girilmeyecektir. yaş hesaplaşmasında (5434 s.k. Geçici 205 kapsamında emeklilik yaşı hesaplananlar) özellikle hizmetlerinde uzun fasıla olanlarda ssk lı ise 23.05.2002, bağkur lu ise 01.06.2002 öncesi ve sonrası süreler ayrı ayrı girilmelidir **SSK, Bağ-Kur ve Banka Emekli Sandıkları Askerlik Borçlanması alanlarına, Mülga Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Mülga Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Banka Emekli Sandıklarına borçlanılan askerlik hizmeti, hizmet bildirim yazıları dikkate alınarak girilecektir. SSK, Bağ-Kur ve Banka Emekli Sandıkları Diğer Borçlanma alanlarına, Mülga Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Mülga Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Banka Emekli Sandıklarına borçlanılan süreler , hizmet bildirim yazıları dikkate alınarak girilecektir. SSK FHZ (6385 S.K-1.10.2008 sonrası için) süreleri, hizmet bildirim yazıları dikkate alınarak girilecektir. HİZMET BİLGİLERİ >> Diğer Hizmet (veri giriş ve görüntüleme) 52 2 Ağustos 2019 HİZMET BİLGİLERİ >> Açık Süreler (veri giriş ve görüntüleme) Sigortalının Açığa alınma durumuna göre ilgili alanlara seçim yapılarak giriş yapılacaktır. Seçim yapılan Açığa Alınma Şekline göre ilgili Durum, Hizmet Durum ve Buna ilişkin Hususlar alanında aylık ödeme ve kesenek gönderilme durumu ilgili hakkında kurumumuzca yapılan işlemler esas alınarak işaretlenecektir. Seçim yapılarak açık süre bilgileri girilecektir. Aylık Ödenen/Kesenek Gönderilen Süreler varsa Başlama ve Bitiş Tarihleri ayrı ayrı girilecektir. Açıkta Geçen Süreler birden fazla ise Sigortalının durumuna göre tarihleri ayrı ayrı girilecektir. Aylık ödenen süreler günü gününe girilecektir. 53 2 Ağustos 2019 AÇIK SÜRE MENÜSÜ ALT BAŞLIKLAR 1- Açığa alınma/Görevden uzaklaştırma 2- Tutukluluk 3- Hapis 4- Açığa alınıp daha sonra görevine son 5- Görevine son verme 6- 1402 S. Sıkıyönetim K. göre görevine son verme 7- Açığa alınıp1402 S. Sıkıyönetim K. göre görevine son verme 8- Açıktan /Tekrar Göreve atanma/ Başlatılmama 9- KHK ile görevine son verilme 10-Açığa alınıp KHK ile görevine son verilme 11-Açığa alınıp Emekli/ Müstafi olma 12-Emekli/Müstafi olma 54 2 Ağustos 2019 1- Açığa alınma/Görevden uzaklaştırma _________________________________________________________________________________________________ 2- Tutukluluk 55 2 Ağustos 2019 3- Hapis __________________________________________________________________________________________________ 4- Açığa alınıp daha sonra görevine son 56 2 Ağustos 2019 5- Görevine son verme ________________________________________________________________________________________________________________________ 6- 1402 S. Sıkıyönetim K. göre görevine son verme 57 2 Ağustos 2019 7- Açığa alınıp1402 S. Sıkıyönetim K. göre görevine son verme 58 2 Ağustos 2019  8- Açıktan /Tekrar Göreve atanma/ Başlatılmama 59 2 Ağustos 2019 60 2 Ağustos 2019 9- KHK ile görevine son verilme 61 2 Ağustos 2019 10-Açığa alınıp KHK ile görevine son verilme 62 2 Ağustos 2019 11-Açığa alınıp Emekli/ Müstafi olma 63 2 Ağustos 2019 12-Emekli/Müstafi olma 64 2 Ağustos 2019 HİZMET BİLGİLERİ >> Yeni Memur Hizmet Kütük (görüntüleme) Yeni Memur Hizmet Kütüğü Görüntüleme Ekranında Sigortalının Kurumlarca gönderilen prime esas kazanç bilgilerine ait Derece Kademe Ekgösterge Yıl Ay Prime Esas Kazanç tutarı Prim Gün Sayısı ve günümüze kadar olan Toplam gün ekrana görüntülenir. 65 2 Ağustos 2019 İtibari hizmet müddeti bağlanacak aylıklar ve yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerinin hesabında fiili hizmet müddetlerine eklenecek olup bunların veri girişi bu menüden yapılacaktır. - Örnek Askerliğini Yedek subay olarak Kıbrıs’ta yapanların bu sürelerine ilave olarak İtibari Hizmet Zammına ait süreleri başlama ve bitiş olarak girişi yapılacaktır. 6663 sayılı kanun gereğince Yarım zamanlı çalışması olanların bu sürelerde yarım ihz uygulanacağından ayrı bir kayıt olarak girilmesi gerekmektedir. DİĞER İtibari Hizmet Zammı (veri giriş ve görüntüleme) 66 2 Ağustos 2019 DİĞER Ağır Engelli Çocuk (görüntüleme) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesi gereğince başka birisinin sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalının prim ödeme gün sayısına eklenecek süreler bu menüden görüntülenecektir. Bu işler için kadın sigortalının Kurumumuza müracaatı şarttır. Kurumumuz sağlık kurulu raporuna göre, maluliyet başlangıcından itibaren (Ekim 2008 öncesine sarkmamak kaydıyla) fiilen görev yapılan sürenin 1/4 ‘ü hizmet, yararlanılan süre emekli olacağı tarihten düşülür. Kurumlarca bu alana veri girişi yapılmamaktadır. 67 2 Ağustos 2019 DİĞER İstisnai İlgi Devamları Sigortalının İlgili Kanuna göre İstisnai İlgi Nevilerinde belirtilen ilgi devamları var ise ilgili seçim yapılma suretiyle Kurumlarca bu alana veri girişi yapılacaktır.. 68 2 Ağustos 2019 DİĞER Mahkeme Kararı (18 yaşaltı) Sigortalının 18 yaşın dolum tarihinden önce Mahkeme kararı gereğince Kara Harp Okulu yada Astsubay sınıf okulunda geçen hizmet alınacak süresi Var ise kurumumuzca incelendikten sonra bu alana atılmaktadır. Kurumlarca bu alana veri girişi yapılmamaktadır. 69 2 Ağustos 2019 EMEKLİLİK İŞLEMLERİ Hizmet Belgesi (görüntüleme) Bu menüde daha önceki menülerden girilen ( Borçlanma, Birleştirilen Hizmet, İntibaka ilişkin Mahkeme Kararlarına aiti hizmet, Açık süre hizmet bilgisi, İntibaka ilişkin bilgiler) verilerin görüntülemesi yapılır. 70 2 Ağustos 2019 71 2 Ağustos 2019 EMEKLİLİK İŞLEMLERİ Toplam Hizmet Süreleri (görüntüleme) Emeklilikte Geçerli Toplam Hizmet süresine ait bilgiler bu menüden görüntülenir. 72 2 Ağustos 2019 EMEKLİLİK İŞLEMLERİ Emeklilik Belgesi (veri giriş) •Emeklilik Belgesinin oluşturulmasına esas ilgili alanlar doldurularak «Güncelle ve Devam Et» butonu ile •Bu menü Dökümantasyon yönetimi sistemi devreye girince işlerlik kazanacak olup •Elektronik imza ile onaylanan belgeye göre kağıt ortamında belge alınmadan emekliye sevk işlemi yapılabilecektir. 73 2 Ağustos 2019 EMEKLİLİK BELGESİ GÖRÜNTÜLEME Bu belge ile Emekliye sevk işlemi sonuçlanmış olacaktır. 74 2 Ağustos 2019 75 2 Ağustos 2019 HİTAP EMEKLİLİK İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU EMEKLİLİK BELGESİ YÜKLEME EKRANI BU ALANDA - EMEKLİLİK SEVK ONAYI - EMEKLİLİK TALEP DİLEKÇESİ - FOTOĞRAF VE KURUMUMUZCA TALEP EDİLECEK DİGER BELGELER BU ALANDAN HİTAPA YÜKLEME YAPILACAK OLUP SON OLARAK EMEKLİLİK EVRAKLARINI GÖNDER SEÇİMİNE AİT TAMAM BUTONU TIKLANACAKTIR. 2 Ağustos 2019 76 2 Ağustos 2019 HİTAP EMEKLİLİK İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU GELEN EKRANDAKİ TAMAM TIKLANDIKTAN SONRA HİTAP ÜZERİNDEN PERSONELİNİZ İLE İLGİLİ İŞLEM YAPMA YETKİNİZ OLMAYACAKTIR. 2 Ağustos 2019 Emeklilik belgelerinin gönderildiğine dair görüntüleme 77 2 Ağustos 2019 78 SON NOTLAR 1) Web Servis yöntemini kullanan kurumlar, kurumlarına nakil olan personelin bilgilerini ilgili kurumca veri girişi yapılmış ise sorgulama yöntemi ile kendi personel programına aktarabileceklerdir. 2) Toplu veri yöntemini kullanan kurumlar güncellemeleri kişi bazlı manuel sistem üzerinden yaparak işlem yapabileceklerdir. 3) Belge niteliği taşıyan bilgilerde belgenin kuruma ibraz/intikal tarihi, onay niteliği taşıyan bilgilerde kurum onay tarihi alanlarının kurumunuzca yapılan işlemlere ait bilgiler esas alınarak girilecektir. 4) Hizmet belgesi (açıklama) sebep kodlarında, kurumunuzca yapılan işlemler programdaki kodlarla eşleştirilerek eşleşmeyen açıklamalar için ise kurumumuzca yeni kod verilerek sisteme giriş yapılması sağlanacaktır. 5) Unvan kodlarında eşleşmeyen kodlarla ilgili Devlet Personel Başkanlığınca verilmiş olan kodlar bildirilerek veya kurumumuzca kod verilerek unvan bilgileri ve hizmet cetveli bilgilerinin girişi yapılacaktır. 2 Ağustos 2019 79 6) Sözleşmeli personel çalıştıran kurumlarda hizmet sınıflarında Maliye Bakanlığınca kabul edilen emsali hizmet sınıfları kabul edilecektir. 7) Sözleşmeli personel çalıştıran kurumlarda kadro derece alanı “0” “sıfır” geçilebilir. Ancak kazanılmış ve ödemeye esas derece kademe ve varsa ek gösterge alanı nazari olarak yapılacaktır. 8) Diğer hizmet bilgileri alanında zorunlu alanlar girişi yapıldıktan sonra kıdem tazminatı ödenme durumu, ayrılma nedeni ve KHA değerlendirme durumu güncelleme yapılarak veriler daha sonra da düzenlenebilir. 9) Eğitim bilgileri okul ve lisansüstü eğitim bilgileri girilip yurtdışında okunmuşsa denklik bilgileri daha sonrada giriş yapılarak güncelleme yapılabilir. SON NOTLAR 2 Ağustos 2019 80 10) 5510 SK 4/1-c kapsamında (ekim 2008 aybaşından sonra göreve başlayanlar) ilk defa göreve başlayan sigortalılardan memuriyetten önce Kanunun 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki hizmetleri, yurtdışı hizmeti ve/veya banka emeklilik sandıklarına tabi hizmeti olanlar hakkında 5434 sayılı Kanunun ek 82 nci maddesinde atıfta bulunulmakta olup 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi gereğince emekli keseneğine esas aylık (EKEA) yönünden bu hizmetlerde dikkate alınıp nazari olarak EKEA ait intibakı yapılarak hizmet belgesine işlenecektir. (5510 SK 4/1-c kapsamında (ekim 2008 aybaşından sonra göreve başlayanlar) ilk defa göreve başlayan sigortalılar için 5434 SK Ek 18 md yürürlükte olmadığından kesenek bilgileri yönünden bu tespit edilen nazari EKEA intibakı esas alınmayacak ve geriye dönük prim farkı çıkarılmayacaktır. Prime esas kazançları ödemeye esas derece kademe ve varsa ek gösterge üzerinden gönderilmeye devam edilecektir.) 12) Sigortalı; öğrenim değişikliğine dair diplomasını Kuruma ibraz ettiğinde eğitim bilgisi alanına diplomasını ibraz tarihinin, hizmet cetveli alanına ise diploma esas alınarak yapılan intibak onay/olur tarihinin girilmesi gerekmektedir. SON NOTLAR 2 Ağustos 2019 81 SON NOTLAR 13) Sözleşmeli çalıştıran kurumlarda unvan kodlarında “sözleşmeli” bilgisinin bulunmasına gerek yoktur. 14) SSK, Bağ-Kur, Banka Sandıklarına tabi geçen sigortalı hizmetler hizmet belgesi alanına işlenmeyecektir. Bu bilgiler diğer hizmet alanına işlenecektir. SSK KAMU sözleşmeli sigortalı hizmetler «diğer hizmet» alanına işlenecektir 15) Askerlik hizmetinin başlangıç ve bitiş tarihleri hizmet belgesi alanına işlenmeyecektir. Bu bilgiler “Askerlik Hizmeti” alanına işlenecektir. Askerlik hizmeti devam ederken Sağlık Kurulu Raporu ile askerlik süresinin kalan kısmı muafiyet olanların, hem süresi askerlik hem muaf alanı ayrı ayrı doldurulacaktır 2 Ağustos 2019 SON NOTLAR  632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6495 sayılı Kanun ile sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların memur kadrolarına atanma imkânı sağlanmış olup, söz konusu yasal düzenlemelerde memur kadrolarına atanan sözleşmeli personelin, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacağı açıkça hükme bağlandığından, bunların hizmet cetveline girilen atanma kayıtlarında göreve başlama tarihlerin atandığı tarihi takip eden ay başı yazılması gerekmektedir.  Örneğin 632 SKHK hükümleri gereği 7/7/2011 tarihinde kadroya geçen personel için hizmet cetveline atanma tarihinin 15/07/2011, 6495 sayılı Kanun gereği 04/09/2013 tarihinde kadroya geçen personel için hizmet cetveline atanma tarihinin 15/09/2013 girilmesi gerekmektedir 82

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum