İki Genel Müdürlük Kuruldu

18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kütür ve Turizm Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iki Genel Müdürlük kuruldu.

İki Genel Müdürlük Kuruldu
18 Nisan 2020 - 02:35 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 - 20:07

Yayınlanan kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kuruldu. Kurulan Genel Müdürlüğü 3 genel Müdür Yardımcısı, 6 Daire Başkanlığı kadrosu tahsis edildi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Risk Analizi Genel Müdürlüğü kuruldu. Kurulan Genel Müdürlüğe 3 Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı 3 Hazine Kontrolöri Kurulu Başkan Yardımcısı, 3 Genel Müdür Yardımcısı 50 Daire Başkanı kadrosu tahsis edildi.

Risk Analizi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 

  1. Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dişi ekonomik faaliyetleri artırmak, bunların incelenmesine  yinelik risk analiz ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek,
  2. Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak,
  3. Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını, belirlenen plan ve programlar dâhilinde tanımlanan risk senaryoları, vert modellemeleri ve elektronik ortamdaki dâhil olmak üzere ilgili mevzuatına göre temin edilen her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtlar üzerinden peşitli analiz araçlarını kullanmak suretiyle gerçekleştirmek,
ç) Risk analizi ve değerlendirme çalişma1arina ait sonuçları raporlara bağlayarak gerekli önlemlerin alınmasını teminen bu raporları ilgili kamu kurum ve kuru1uşlari ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru1uş1arina iletmek ve bu kurumlarca alınan önlemlerin sonuçlarını takip etmek, analiz etmek ve gerek görüldüğünde ilgili kurumlar ile pay1aşmak,
  1. Risk analizi ve değerlendirme çalışmaları izin kanunları veya faaliyet konuları gereğince ekonomik olaylara i1işkin kayıt tutan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşların bilgi işlem sistemlerine Bakanlık  ve  ilgili Bakanlığın veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkili organlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde  erişim sistemi kurmak, bu kurumlarla birlikte gerekli çalışmaları yürütmek,
  2. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum