İOKBS cevap anahtarı yayımlandı mı? 2020 MEB bursluluk sınavı soru ve cevapları

Bursluluk sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı? Bugün (5 Eylül) tarihinde düzenlenen bursluluk sınavı soru ve cevapları öğrencilerin gündeminde ilk sırada alıyor. Sınavdan çıkan adaylar İOKBS cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki İOKBS cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte MEB Bakanlığı tarafından düzenlenen 2020 bursluluk sınavı hakkında merak edilenler…

İOKBS cevap anahtarı yayımlandı mı? 2020 MEB bursluluk sınavı soru ve cevapları
07 Eylül 2020 - 16:15 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 - 12:36

İlköğretim 5,6,7 ve 8’inci sınıfta okuyan öğrenciler ile Ortaöğretim 9, 10 ve 11’inci sınıfta eğitim gören öğrencilerin katıldığı bursluluk sınavının ilk aşaması tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda öğrenciler  karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını araştırıyor. Hatırladıkları soruların cevaplarını öğrenmek isteyen öğrenciler puan hesaplaması yapmaya şimdiden başladı. Bursluluk sınavı cevap anahtarı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanıyor. Peki İOKBS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte bursluluk sınavı soru ve cevapları…

 

 

Bursluluk (İOKBS) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB sınav sonuç tarihi!

2020 İOKBS puan hesaplama nasıl yapılır?

 

 

İOKBS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bursluluk sınavı cevap anahtarıyla ilgili henüz Milli Eğitim Bakanlığından resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS sınavı soru ve cevaplarının 1 hafta içerisinde öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor. Bursluluk sınavı cevap anahtarı yayımlandığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. 

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve

8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2018 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00 TL’yi (onüçbindörtyüzseksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2018 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

 “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum