İOKBS puan hesaplama: MEB bursluluk sınavı 5,6,7,9, 10 ve 11. sınıf puan nasıl hesaplanır?

Binlerce İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen İOKBS sınavı tamamlandı. Sınavdan çıkan öğrenciler 2020 İOKBS puan hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. İOKBS sınavında puan hesaplaması yapılırken her dersin kendisine ait katsayı oranı bulunuyor. Standart puan ve toplam ağırlıklı puanla sınav sonuçları hesaplanıyor. İşte 2020 bursluluk sınavı puan hesaplama yöntemi...

İOKBS puan hesaplama: MEB bursluluk sınavı 5,6,7,9, 10 ve 11. sınıf puan nasıl hesaplanır?
07 Eylül 2020 - 16:15 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 - 12:36

İlk ve Ortaöğretim Kurumları sınavında ter döken öğrenciler doğru cevapladıkları soruların puan olarak karşılığını merak ediyor. Sınava katılan tüm öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her testin ortalaması oluşturuluyor. Ham puan, test ortalaması göz önünde bulundurularak her testin standart sapması elde ediliyor. Peki İOKBS puan hesaplama nasıl yapılacak? İşte Bursluluk sınav puanı hesaplamak isteyen adaylar için detaylar…

 

 

Bursluluk (İOKBS) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB sınav sonuç tarihi!

İOKBS cevap anahtarı: 2020 MEB bursluluk sınavı soru ve cevapları...

 

 

2020 İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları
belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli
cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.


ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

 

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)
bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.


ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

DERSLERİN AĞIRLIK KATSAYILARI!

 


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum