KAYES GİRİŞ Kamu Yapıları Envanter Sistemi giriş

Bu kapsamda aktif bir deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde, depreme yönelik hazırlık çalışmalarıyla; olası bir deprem sonrasında kamu binalarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kamu hizmetlerinin aksamasına mahal verilmemesi, gerektiği durumlarda kamu yapılarının barınma amaçlı kullanımının sağlanabilmesi, kamu binalarının önceliklendirilerek deprem performansına esas incelenmeleri stratejik planlamasının doğru ve hızlı bir şekilde yapılması önem arz etmektedir.

KAYES GİRİŞ Kamu Yapıları Envanter Sistemi giriş
29 Mayıs 2020 - 10:43

Cumhurbaşkanlığının 2019-2023 Programında ve ayrıca 11. Kalkınma Planında, "Afet
Yönetimi" başlığı altında yer alan, olası afetlere karşı kamu binalarının risk envanterinin
belirlenerek gerekli görülenlerin güçlendirilmesine yönelik Bakanlığımızca yürütülen
çalışmalarda aktif bir deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde, depreme yönelik hazırlık


çalışmalarıyla; olası bir deprem sonrasında kamu binalarının sürdürülebilir kullanımının
sağlanması, kamu hizmetlerinin aksamasına mahal verilmemesi, gerektiği durumlarda
kamu yapılarının barınma amaçlı kullanımının sağlanabilmesi, kamu binalarının
önceliklendirilerek deprem performansına esas incelemelerin stratejik planlamasının doğru ve
hızlı bir şekilde yapılması (bütçe, yapım süresi vb.) adına; mevcut kamu binası stoku
envanterinin çıkarılması büyük önem arz ettiği bu nedenle, 2020 yılı itibari ile 81 ilden kamu
binalarının deprem risk envanter bilgilerinin toplanmasına başlandığı, İstanbul ilimiz

dahilindeki Belediye Başkanlıkları ve kamu kurumlarında görev yapan personellerin Veri giriş
Personeli olarak görevlendirilerek teknik ekipler oluşturulması akabinde envanter

çalışmalarının en geç 6 ayda tamamlanabilmesi amacıyla tüm kamu kurumları ile iritbata
geçirilerek ilçe, mahalle ve köy ölçeğinde kamu binası isim ve adres listelerinin oluşturulmaya
başlanması ve veri toplanması için saha planlamasının yapılması istenmektedir.FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum