MEB Hizmet Puanları Tüm Sorulara Cevaplar - Resmi Açıklama!

MEB Hizmet Puanları Tüm Sorulara Cevaplar - Resmi Açıklama!

MEB Hizmet Puanları Tüm Sorulara Cevaplar - Resmi Açıklama!
23 Temmuz 2020 - 23:32 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 - 23:49


1-Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce bitirilen doktora, yüksek lisans
veya ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim için hizmet puanı verilecek mi?


Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce bitirilen doktora, yüksek lisans
veya ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezuniyeti, 19.06.2020 tarihi itibarıyla hizmet
puanının hesabında değerlendirilecektir.

2-Doktora, yüksek lisans veya ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunuyum.
Mezuniyetimin hizmet puanında değerlendirilmesi için ne yapmalıyım?


Doktora, yüksek lisans veya ikinci bir dört yıllık yükseköğrenime ilişkin mezuniyetiniz,
“MEBBİS/e-Personel Modülü/Öğrenim Bilgileri” sisteminde kayıtlı olması hâlinde bu
kapsamdaki puan otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

3-Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce alınmış olan başarı, üstün
başarı veya ödül için hizmet puanı verilecek mi?


Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce alınan başarı, üstün başarı veya
ödül,19.06.2020 tarihi itibarıyla hizmet puanının hesabında değerlendirilecektir.

4-Başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya ödül sahibiyim. Hizmet puanından yaralanmak
için ne yapmalıyım?


Başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya ödül bilgilerinizin“MEBBİS/e-Personel
Modülü/Ödül” sistemine girilmiş olması hâlinde bu kapsamdaki puan otomatik olarak hizmet
puanınıza eklenecektir.

5-Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce yatılı ve/veya pansiyonlu
eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirildim. Bu görevlerim karşılığında hizmet
puanı alabilecek miyim?


Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak değişikliğin yürürlüğe girdiği
19.06.2020 tarihinden sonra yapılan görevler için hizmet puanı verilecek; bu tarihten önce
yapılan görevler için hizmet puanı verilmeyecektir.

6-Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden sonra yatılı ve/veya pansiyonlu
eğitim kurumlarında belletici olarak yaptığım görevler karşılığında hizmet puanından
yararlanmak için ne yapmam gerekir?


Görevlendirme kaydınızın “MEBBİS/e-Personel Modülü/Görev Bilgileri Menüsü/Belletmen
Görevlendirme Ekranı” sistemine girilmiş olması hâlinde bu kapsamdaki puan otomatik
olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

7-Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce İlkokullarda Yetiştirme
Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okuttum veya eğitim kurumu yöneticisi olarak
yönetim görevini yürüttüm. Bu görevlerim karşılığında hizmet puanı alabilecek miyim?


2/5
İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında değişikliğin yürürlüğe girdiği
19.06.2020 tarihinden sonra yapılan görevler için hizmet puanı verilecek; bu tarihten önce
yapılan görevler için hizmet puanı verilmeyecektir.

8-Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden sonra İlkokullarda Yetiştirme
Programı (İYEP) kapsamında görev yapmam halinde bu kapsamdaki hizmet puanından
yararlanmak için ne yapmam gerekir?


İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında yapılan görevlerin “e-Okul Sistemi”ne
girilmiş olması hâlinde bu kapsamdaki puan otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

9-Zorunlu çalışma yükümlülüğüm bulunmuyor veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden
muafım. Halen zorunlu hizmet alanında çalışmaktayım. Değişikliğin yürürlüğe girdiği
19.06.2020 tarihinden sonra ben de %50 artırımlı hizmet puanı alabilecek miyim?


Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden sonra zorunlu hizmet alanlarında
çalıştığınız süreler için zorunlu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı dikkate alınarak
%50 artırımlı hizmet puanından yararlanabileceksiniz.

10-Zorunlu çalışma yükümlülüğüm bulunmuyor veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden
muafım. Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce zorunlu hizmet
alanlarımda çalıştığım süreler için %50 artırımlı hizmet puanı alabilecek miyim?


Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan veya muaf olanlar, zorunlu hizmet alanlarında
değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden sonra görev yaptıkları süreler için
artırımlı hizmet puanından yararlanabilecek; bu tarihten önce zorunlu hizmet alanlarında
çalışılan süreler için artırımlı hizmet puanı verilmeyecektir.

11-Hâlen zorunlu çalışma kapsamında olmayan 1’inci, 2’nci veya 3’üncü hizmet alanı olan
bir eğitim kurumunda görev yapıyorum. Zorunlu çalışma yükümlülüğüm bulunmuyor.
Daha sonra zorunlu hizmet alanı olan bir eğitim kurumuna atanmam halinde %50
artırımlı hizmet puanından ben de yararlanabilecek miyim?


Zorunlu hizmet alanında göreve başladığınız tarih itibarıyla zorunlu hizmet alanı için
öngörülen hizmet puanı dikkate alınarak %50 artırımlı hizmet puanından
yararlanabileceksiniz.

12-Hâlen zorunlu çalışma yükümlülüğü olan bir eğitim kurumunda görev yapıyorum. Ben
ne zaman %50 artırımlı hizmet puanından yararlanabileceğim?


Zorunlu çalışma yükümlülüğü olan bir eğitim kurumunda zorunlu çalışma yükümlülüğünüzü
tamamladıktan sonra yine zorunlu çalışma yükümlülüğü olan bir eğitim kurumunda görev
yapmanız hâlinde, zorunlu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı dikkate alınarak %50
artırımlı hizmet puanından yararlanabileceksiniz.

13-İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak TÜBİTAK veya TÜBA
koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi
yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan
öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenim. Değişikliğin yürürlüğe
girdiği 19.06.2020 tarihinden önce bu kapsamdaki başarılarım için hizmet puanı alabilecek
miyim?


Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce bu kapsamdaki başarılarınız için
değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06 2020 tarihi itibarıyla hizmet puanı alabilirsiniz.
3/5

14-İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak TÜBİTAK veya TÜBA
koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi
yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan
öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenim. Bu kapsamdaki hizmet
puanından yararlanmak için ne yapmalıyım?


Yönetmelik değişikliği sonrasında bu kapsamda alınacak hizmet puanınızın hesaplanması için
MEBBİS’e “Hizmet Puanı Evrakları” adında yeni bir modül eklenmiş ve bu modülün nasıl
kullanılacağının açıklandığı “Tanıtım Kılavuzu” il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir.
Bu başarınıza ilişkin belgenizi görev yaptığınız kurum müdürlüğüne vermeniz, kurum
müdürlüğünce belgenin taranmış halinin sisteme yüklenerek veri girişinin yapılması
gerekmektedir. Belgenizin sırasıyla kurum müdürlüğünce ve ilçe millî eğitim müdürlüğünce
onaylanması sonrası bu kapsamdaki puanınız otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

15-eTwining programı kapsamında alınacak hizmet puanı için hangi belgeler geçerli
sayılacaktır?


eTwining programı kapsamında Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketine sahip olanlar hizmet
puanı alabileceklerdir.

16-eTwining programı kapsamında değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden
önce alınan Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketleri için hizmet puanı alınabilecek mi?


Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce alınan bu kapsamdaki belge için ek
hizmet puanı alabilirsiniz.

17-eTwining programı kapsamında birden fazla Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketine
sahibim. Her biri için ayrı puan alabilecek miyim?


eTwining programı kapsamında Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketlerinden sadece biri (15
puan) hizmet puanı hesabında değerlendirilecektir.

18-eTwining programı kapsamında Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketine sahibim. Bu
kapsamdaki hizmet puanından yararlanmak için ne yapmalıyım?


Yönetmelik değişikliği sonrasında bu kapsamda alınacak hizmet puanınızın hesaplanması için
MEBBİS’e “Hizmet Puanı Evrakları” adında yeni bir modül eklenmiş ve bu modülün nasıl
kullanılacağının açıklandığı “Tanıtım Kılavuzu” il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir.
Bu belgenizi görev yaptığınız kurum müdürlüğüne vermeniz, kurum müdürlüğünce belgenin
taranmış halinin sisteme yüklenerek veri girişinin yapılması gerekmektedir. Belgenizin
sırasıyla kurum müdürlüğünce ve ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanması sonrası bu
kapsamdaki puanınız otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

19-Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce Türk Patent ve Marka
Kurumundan alınan patent tescili, Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan faydalı
model tescili veya Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan tasarım tescili hizmet
puanının hesabında değerlendirilecek mi?


Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce bu kapsamda alınan tesciller hizmet
puanında değerlendirilecektir.

20-Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili, Türk Patent ve Marka Kurumundan
faydalı model tescili veya Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili aldım. Bu
kapsamdaki hizmet puanından yararlanmak için ne yapmalıyım?


4/5
Yönetmelik değişikliği sonrasında bu kapsamda alınacak hizmet puanınızın hesaplanması için
MEBBİS’e “Hizmet Puanı Evrakları” adında yeni bir modül eklenmiş ve bu modülün nasıl
kullanılacağının açıklandığı “Tanıtım Kılavuzu” il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir.
Bu belgenizi görev yaptığınız kurum müdürlüğüne vermeniz, kurum müdürlüğünce belgenin
taranmış halinin sisteme yüklenerek veri girişinin yapılması gerekmektedir. Belgenizin
sırasıyla kurum müdürlüğünce ve ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanması sonrası bu
kapsamdaki puanınız otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

21-Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce ulusal veya uluslararası bir
hakemli dergide yayımlanan makalelerim için hizmet puanı alabilecek miyim?


Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce ulusal veya uluslararası bir hakemli
dergide yayımlanan makaleler hizmet puanında değerlendirilecektir.

22-Ulusal veya uluslararası bir hakemli dergide yayımlanmış makalem var. Bu kapsamdaki
hizmet puanından yararlanmak için ne yapmalıyım?


Yönetmelik değişikliği sonrasında bu kapsamda alınacak hizmet puanınızın hesaplanması için
MEBBİS’e “Hizmet Puanı Evrakları” adında yeni bir modül eklenmiş ve bu modülün nasıl
kullanılacağının açıklandığı “Tanıtım Kılavuzu” il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir.
Bu belgenizi görev yaptığınız kurum müdürlüğüne vermeniz, kurum müdürlüğünce belgenin
taranmış halinin sisteme yüklenerek veri girişinin yapılması gerekmektedir. Belgenizin
sırasıyla kurum müdürlüğünce ve ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanması sonrası bu
kapsamdaki puanınız otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.

23-Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce ulusal veya uluslararası
kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya
takım olarak ilk üç derece veya mansiyon ödülüme ilişkin başarım hizmet puanında
değerlendirilecek mi?


Değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.06.2020 tarihinden önce bu kapsamdaki başarınız hizmet
puanında değerlendirilecektir.

24-Ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif
yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye veya mansiyon ödülü alan
öğretmenim. Bu kapsamdaki hizmet puanından yararlanmak için ne yapmalıyım?


Yönetmelik değişikliği sonrasında bu kapsamda alınacak hizmet puanınızın hesaplanması için
MEBBİS’e “Hizmet Puanı Evrakları” adında yeni bir modül eklenmiş ve bu modülün nasıl
kullanılacağının açıklandığı “Tanıtım Kılavuzu” il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir.
Bu başarınıza ilişkin belgenizi görev yaptığınız kurum müdürlüğüne vermeniz, kurum
müdürlüğünce belgenin taranmış halinin sisteme yüklenerek veri girişinin yapılması
gerekmektedir. Belgenizin sırasıyla kurum müdürlüğünce ve ilçe millî eğitim müdürlüğünce
onaylanması sonrası bu kapsamdaki puanınız otomatik olarak hizmet puanınıza eklenecektir.
5/5

25- Birleştirilmiş Lisans + Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) mezunuyum. Yönetmelik değişikliği
ile yüksek lisans için öngörülen hizmet puanından ben de yararlanabilir miyim?


Birleştirilmiş Lisans + Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) mezunu olan öğretmenlerimiz yüksek
lisanslarının tezli – tezsiz durumları dikkate alınarak hizmet puanından yararlanacaklardır.

Personel Genel Müdürlüğü

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum