MEB'den devrim gibi karar! 4. sınıftan itibaren...

MEB'den devrim gibi karar! 4. sınıftan itibaren...

MEB'den devrim gibi karar! 4. sınıftan itibaren...
15 Ocak 2017 - 21:30

AA muhabirinin kamuoyuna açıklanan yeni ilkokul ile ortaokul fen  bilimleri müfredatından ve eğitim uzmanlarının görüşlerinden derlediği bilgilere  göre, ilkokullarda 3. sınıftan itibaren okutulan fen bilimleri dersi öğretim  programında reform niteliğinde değişiklikler yapıldı.
 
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan yeni müfredat  taslağında, fen bilimleri dersinin öğretim programında, fen okuryazarı olarak  girişimci ruha sahip yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmek hedefi konuldu.
 
Bu kapsamda programda, öğrencilerin faydalı ürünler geliştirebilmesi  için "faydacılık" felsefesinin benimsenmesi dikkati çekti.
 
Fen okuryazarlarının, araştıran, sorgulayan, mantıksal muhakemeyle  karar veren, yaratıcı düşünen, problem çözebilen, öz güveni olan, iş birliğine  açık, kendini ifade edebilen, girişimci, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam  boyu öğrenen bireyler olduğuna işaret edilen programda, bununla birlikte, fen  bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutuma, ahlaki ve milli değerlere, fen  bilimlerinin, mühendislik, teknoloji, toplum ve çevreyle ilişkisine yönelik  anlayışa ve psikomotor becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesi beklentisi  yansıtıldı.
 
Ayrıca fen bilimleriyle diğer disiplinleri bütünleştirerek, teorik  bilgilerini ve becerilerini uygulama ile ürüne dönüştürme sürecini yönetebilen  bireylerin yetişmesi hedeflendi.
 
Bu bakış açısıyla yetişen bireylerin, astronomi, biyoloji, fizik,  kimya ve yer bilimleri alanına ilişkin temel bilgilere, doğal çevrenin  keşfedilmesine ve uyum içinde yaşanmasına yönelik becerilere sahip olması  gerektiğinin altı çizildi.
 
Üniteler sıralaması değiştirildi
 
Yeni müfredat taslağında, ilkokul 3. sınıflardan itibaren okutulan fen  bilimleri derslerindeki ünite konularının sıralaması değiştirildi. Öğrenciler,  fen bilimleri derslerine ilk kez 3. sınıflarda biyolojiyle başlayıp fizik, kimya  ve astronomiyle devam ederken, yeni müfredat taslağında bu farklı hale getirildi.
 
Yeni müfredatta, öğrencilerin fen bilimleri derslerine ilk olarak  astronomiyle (evren ve dünya) başlaması, daha sonra biyoloji, fizik ve kimya gibi  dersler alması planlandı.
 
Eğitim uzmanları, bu sıralamanın değiştirilmesinin öğrencilerin, fen  bilimlerinde yer alan konulara daha iyi adaptasyon sağlanması  ve bilimi daha çok  sevmeleri için çok olumlu sonuçlar doğuracağını belirterek, kararı "radikal bir  değişim" olarak yorumladı.
 
Yeni taslağa göre, öğrenciler 3. sınıfta ilk kez fen bilimlerine  başladıklarında, Dünya'nın şekli, katmanları ve yapısı, Dünya'nın şekliyle ilgili  model hazırlama gibi konuların bulunduğu astronomi derslerini görüp, daha sonra  biyoloji konularına geçiş yapacak.
 
Fen ve mühendislik uygulamaları müfredata girdi
 
Önemli değişikliklerden biri de tüm eğitim kademelerinde okutulan fen  bilimleri dersine, 4. sınıftan itibaren "fen ve mühendislik uygulamaları" adı  altında bilim uygulamalarını kapsayan yeni konunun eklenmesi oldu.
 
İlk kez fen bilimleri dersine eklenen bu ünite konusunun önemine  işaret eden uzmanlar, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Bu ünitenin konulması aslında 'science, technology, engineering,  mathematics' kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasından oluşan STEM  yaklaşımının, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar müfredata girmesi anlamını taşıyor.  Müfredata eklenen fen ve mühendislik uygulamaları ünitesinde ise mühendislik ve  tasarım becerilerinin yanında girişimcilik ruhuna sahip bireyler yetiştirmek  hedeflenmektedir. Bu alan, fen bilimlerinin matematik, teknoloji ve  mu?hendislikle bu?tu?nleştirilmesi sağlanarak, problemlere disiplinler arası  bakış açısıyla, öğrencileri buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırarak,  edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak u?ru?n oluşturmalarını ve bu  u?ru?nlere nasıl katma değer kazandırılabilecekleri konusunda stratejileri  geliştirmelerini amaçlamaktadır."
 
Buna göre, yeni müfredatta öğrenciler fen ve mühendislik uygulamaları  dersinde "bilim uygulamaları" yapacak. Öğrenciler, bu uygulamalı derste, günlük  hayattan bir problemi tanımlayacak, problemi malzeme, zaman ve maliyet kriterleri  kapsamında ele alacak, muhtemel çözümler üretecek ve bunları karşılaştırarak  kriterler kapsamında uygun olanı seçecek.
 
Son olarak da öğrenciler, geliştirdikleri ürünü tasarlayacak ve  sunacak. Ürünün tanıtımı "bilim şenliği" ortamında yapılacak.
 
Öğrencilerden, ürün geliştirme aşamasında deneme yapmaları, bunun  sonucunda elde ettikleri nitel ve nicel verileri, gözlemleri kaydetmeleri ve  grafik okuma veya oluşturma becerileriyle değerlendirmeleri beklenecek.
 
Bilimsel ürün pazarlama stratejileri 6. sınıfta
 
Öğrenciler,  6. sınıftan itibaren ise geliştirdikleri bilimsel  ürünleri pazarlamak için stratejiler oluşturacak, tanıtım için gazete, internet  veya televizyon reklamı tasarlayacak, böylece yenilikçilik ve girişimcilik  eğitimine de başlangıç yapacak.
 
Yeni müfredata göre, öğretmenlerin rolü, öğrencilere fen, teknoloji,  mühendislik ve matematiğin bütünleştirilmesi için rehberlik ederek, onları üst  düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine  ulaştırmak olarak açıklandı.
 
Türkiye'nin bilimsel araştırma ve inovasyon kapasitesini artırması,  diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için fen ve mühendislik uygulaması kapsamında  genç yaşta öğrencilerin buluş yapma, bunlara katma değer kazandırabilme cesaret  ve yetkinliğine sahip olması açısından bu programın önem taşıdığını vurgulayan  uzmanlar, "Bundan dolayı bu program, sadece öğrencileri icat etmeye  yöneltmeyecek, aynı zamanda bir inovasyon ekosistemi de oluşturacak doğaya sahip  görünüyor." ifadelerini kullandı.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum