MEB'den Kurs Ücretleri Açıklaması!

MEB'den Kurs Ücretleri Açıklaması!

MEB'den Kurs Ücretleri Açıklaması!
06 Mart 2017 - 22:53

İlgi (a) Yönetmelik 1.2.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. İlgi (b) Yönerge’de 16.02.2017 tarihli ve 2017518 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girdi, ligi (a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi birinci fıkrasında, 'Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarının kontrolünde görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden Bakanlıkça her yıl ertesi yılın Ocak, ayından itibaren uygulanmak üzere belirlenen miktarda sınav ücret: alınır.” denilmektedir.

İlgi (a) Yönetmeliğin geçici 2 uci maddesi birinci fıkrası ib) bendinde ıse;Sınavda görev alanlar ile kursa, kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarının kontrolünde görevlendirilenlere ödenecek 2017 yılı ücretleri bir ay içerisinde Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir.’’ denilmektedir. İlgi fb) Yönergenin ’10 uncu maddesinde; inceleme ve kontroller ile sınavlarda görev alanlara nasıl ücret ödeneceği belirlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz yukarıdaki hükümlere göre 2017 yılında sınavlarda, görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarının kontrolünde görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için özel mesleki yeterlilik kuralarına Özel Mesleki Yeterlilik Modülü üzerinden başvurarak kayıt yaptıran ve sınavlara girecek olan kursiyerlerden 80 TL sınav ücreti alınması uygun görülmüştür.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum