Memur Öğretmen Atamaları Mecliste!

Memur Öğretmen Atamaları Mecliste!

Memur Öğretmen Atamaları Mecliste!
23 Şubat 2018 - 12:15 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 - 00:58

MEMURLUK YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞMASINDA MALİYE BAKANLIĞI’NIN KADRO VERMEME SIKINTISI DA YOK; SADECE MEB’E KAYDIRMA YAPILACAK.”

22 Şubat 2018 akşamı TBMM Genel Kurulu’nda Bursa Milletvekili Ceyhun İRGİL şöyle konuştu:

Devlet kadrolarında memur olarak görev yapan öğretmenlerin, mesleği öğretmen olan arkadaşlarımızın altı yıldır süren bir mağduriyeti var.

Ağustos 2012 yılına kadar Millî Eğitim Bakanlığı kadrosuna kriterleri sağlayarak geçebilen bu memur öğretmen arkadaşlar -ki asıl meslekleri öğretmenlik olmasına karşın devlet memuriyetinin farklı alanlarında çalışan arkadaşlarımız- kamu okullarına öğretmen olarak atanabiliyorlardı ancak 2012'den beri bu hakları ellerinden alındı.

Şimdi, asıl işi öğretmenlik olan ve mesleğine geçmek isteyen, mesleğini yapmak isteyen, öğretmenlik aşkıyla yanıp tutuşan, öğrencilerine ve okuluna kavuşmak isteyen bu arkadaşlar için bir çalışma yapmak gerekiyor.

Hükûmet bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüyor mu?

Millî Eğitim Bakanlığı "Sorun, kadro sorunu, Maliye kadro vermiyor." diyordu, bu arkadaşlarımızda kadro sorunu da yok, sadece bir kaydırma yapılacak.

Bu yüzden, bu arkadaşlarımız için duyarlılık rica ediyorum.

18.06.2014'te İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL; “Memur Öğretmenlerin Kurumlar Arası Geçişleri” ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı'nın yanıtlaması amacıyla TBMM’ye Yazılı Soru Önergesi vermiş ve sırasından söz alarak mağduriyeti şöyle dile getirmişti:

1. Bakanlığınız; memur öğretmenlerin kurumlar arası geçişinin kolaylaştırılması yönünde yeni bir mevzuat çalışması yapmakta mıdır?

2. Bakanlığınız; hali hazırda yüksek KPSS puanları alarak kadro alan memur öğretmenlerin kurumlar arası geçiş yapabilmeleri adına yeniden KPSS sınavına girmelerini gerektiren şartı kaldırmayı planlamakta mıdır?

3. Bakanlığınızca; 31.08.2012 tarihinde değişen yönetmeliğin, değişiklik öncesi geçiş şartlarını sağlayanların hakları saklı kalarak, 31.08.2012 tarihinden sonra memur olanları kapsaması planlanmakta mıdır?

4. Bakanlığınız; halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 1′lik kontenjanı artırmayı planlamakta mıdır?

5. Bakanlığınız; uygulamada 31.08.2012 gün ve 28397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği mi yoksa 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa ile 652 sayılı KHK'yı mı esas almaktadır?

6. Söz konusu mağduriyetlere ilişkin olarak Bakanlığınız aleyhine açılmış herhangi bir dava mevcut mudur? Bu davalar nasıl sonuçlanmıştır?

26.11.2016’da Giresun Milletvekili Bülent Yener BEKTAŞOĞLU’nun da TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda memuröğretmenlerin mağduriyetine getirdiği çözüm önerisi tutanaklara şöyle geçmişti:

Ben size bir çözüm önermek istiyorum. Öğretmen açığına rağmen kamuda kadroya sahip öğretmenler memur olarak çalışmaktadır.

Branşlarında yeterli alım olmadığı için ya da illegal kesimlerce sınav sorularının el değiştirmesi gibi çeşitli nedenlerle, yüksek KPSS puanı almalarına rağmen öğretmen olarak değil, memur olarak farklı kurumlara atananlar var.

2012 yılında iptal edilen kurumlar arası geçişin geri getirilmesi hem bu öğretmen memurların mağduriyetlerini giderecek ve ücretli öğretmenlik sorunu da ortadan kalkacaktır ve zaten kadrolarından maaş aldıkları için bütçeye ek bir yük getirmeyecektir.

KPSS'SİZ, ÖABT’SİZ ALINAN BİNLERCE KİŞİ MEB’DE ZATEN ÖĞRETMENLİK YAPARKEN KPSS İLE MEMURLUK KAZANMAYI BAŞARMIŞ, ÖĞRETMEN MEMURLARDAN İSTEYENLERE DE KURUMLARARASI GEÇİŞ AÇILMALDIR

1) Memurluk yapan öğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik ölçütlerine sahip şehit-gazi-malul yakınları, yönetmelikte kaldırılan ” kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.

2) 01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSS'siz ÖABT'siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016'da alınmıştır!

3) ”Kurumlararası Yeniden Atama” ile KPSS'siz önce öğretmenliğe atanmış sonra başka unvanda memurluğa KPSS'siz geçmiş ardından tekrar öğretmenliğe KPSS'siz dönmek isteyenler için atama dönemlerinde başvuru başlığı açık tutularak geçişler sağlanmıştır.

4) Dilekçelere istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçiş sağlandı.

5) Engelliler için ÖABT’siz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.

6) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSS’siz ÖABT’siz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.

7) KPSS’siz ve ÖABT’siz, milli sporcular MEB'e öğretmen olarak alınmıştır.

Şimdi de sırada 5000 ders ücretlini KPSSsiz devlet öğretmenliğine alınacağı ve yetiştirme yurtlarında büyüyüp memurluğa yerleştirilmiş kişilerin diplomalarına dayalı öğretmenliğe kurumlararası geçişlerinin önünün açılacağı (gazi yakınlarındaki duruma benzer bir şekilde) haberlerinin de ortada olduğu malumdur.

Zaten maaşı ödenen, MEB ve Talim Terbiye Kurulu koşullarına göre de öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kurum-içi ve kurumlar-arası geçirilmesi görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak yapılmalıdır.

Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı ortak çalışma sonucunda yeni bir mevzuat düzenlemesiyle bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını daha, akılcı ve mantıklı bir hamleyle öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi-terbiyesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip güvenilir, verimli, sicilleri temiz kamu personeliyle yani memuröğretmenler ile kapatabilir.

Ayrıca yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanmak zorunda bırakıldıkları genel idare hizmet sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı,...vs memuriyet kadroları memuröğretmenlerin gerçek yerleri değildir. Görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarında EÖH sınıfındaki öğretmen unvanlı kadrolarıdır.

Sahte diplomalı sahte öğretmenler MEB’de görev yapmışken, Ziraat Mühendisi sözde öğretmenler hala MEB’deyken; 80.000 civarı ders ücretli mevsimlik çalışanlar arasında Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik Eğitimleri Olmayan “Ders Ücretliler” varken; “Bizler diplomalarımızla gerçek memur, gerçek öğretmenleriz! MEB’e atamamız yıllarca yapılmadı! KPSS ile kazandığımız kamu personeli görevlerimizi sürdürürken bu kez de 31 Ağustos 2012’de “yönetmelikzede memuröğretmen” durumuna düşürüldük!” diye yıllardır seslerini duyurmaya çalışan memur öğretmenlerin mağduriyeti artık giderilip gönülleri alınacak mıdır?

31.08.2012 YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ MAĞDURU MEMURÖĞRETMENLERDEN İLGİLİ TÜM YETKİLİLERE:

Sizlere de “asıl meslekleri öğretmenlikten uzak devlet dairelerinde unutulmuş bu kamu personeline asıl mesleklerine geçiş için tek seçenek olarak maalesef; memuriyetten istifa ederek ve kadrolu özlük haklarından feragat ettirilerek, yeniden KPSS ile yeni mezunlar ve hiç memur olamamışlarla birlikte sadece İlk Atama başlığında mülakat puanı üstünlüğüne göre, 6 (altı) yıl çakılı mecburi hizmetli sözleşmeli öğretmenlik seçeneğini kazanmak” bırakılsaydı; maruz kaldığınız bu haksızlık ve mağduriyet karşısında nasıl bir yol izlerdiniz?

MEB Müsteşar Sayın Yusuf Tekin’in dediği gibi "MEB dışındaki aile bireyleri” olarak daha fazla dışarıda kalmayıp MEB ailesine katılmak; artık devlet dairelerinde masa başında değil gönül verdiğimiz emek verdiğimiz asıl işimizle, öğretmen unvanımızla sınıflarımızda öğrencilerimizle ders yapmak istiyoruz.

Eylül 2014'te öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada MEB Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!" ifadeleri apaçık ortadır! Biz öğrencilerimize kavuşacağız devletimiz de, bütçeye yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip kamu personeliyle yani biz memur öğretmenlerle masrafsızca kapatacaktır!    

Öğretmen kamu personeli asıl unvanlarına geçirilirse memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu GİH, YH sınıfı memur kadrolarının gerçek sahiplerine kalmasıyla diploma unvanında verimli istihdam da sağlanabilir.

"Yüz binlerce aday arasından KPSS ile kazandıkları, öğretmenlik dışı unvanlarda kamu personeli görevlerini sürdürürken "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliği" ile mağdur olduğu bile fark edilmemiş, "TTK ve MEB ölçütlerine göre öğretmen" olup başka unvanlarda memurluk yapanlardan isteyenlerin kadrolarının MEB'e öğretmen olarak kaydırılması; "ilk atamaya ayrılan sayı dışında ayrıca belirlenip" ya kadro aktarımıyla ya da %7'lik kontenjanla, "memur olarak çalışılan il-ilçelerde anayasal aile birliği korunarak" yapılması hususunda mevzuat güncellemesinin ivedilikle yapılmasını arz ederiz.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 16 Yorum
 • can
  2 yıl önce
  Maalesef sesimizi herkes duyuyor da, bir de hükümet ve Cumhurbaşkanımız duysa....
 • aslı kar
  2 yıl önce
  Sesimizi duyurduğunuz için çok tşk ederiz.
 • aslı kar
  2 yıl önce
  Sesimizi duyurduğunuz için çok tşk ederiz.
 • mucahit
  2 yıl önce
  teşekkürler
 • polat çetin
  2 yıl önce
  Meb bizim için ne diyor? Yeniden kpps ye girin diyor. Peki kpps ne dir? Kamu personeli seçme sınavı..E biz girdik ve seçildik zaten şuan kamu personeliyiz 657 ye tabiyiz ve kazanılmış bir hak oldu artık bu bizim için diyoruz bu sefer meb ne diyor? Yok o öyle değil öğretmenlik alan bilgisi için yeterli olup olmadığının sınavı için girmen gerekiyo diyor.. Bizde diyoruz ki peki dershane öğretmenlerini neye göre aldın? ücretlileri neye göre aldın? Bunun benzeri başka alımlar yine yaptın onları neye göre aldın...? Demekki alan bilgisi bahane, artık kim şahane bilmiyorum......
 • M.yeter
  2 yıl önce
  Memur öğretmenler göreve iade edilsin artık
 • kaan
  2 yıl önce
  memur öğretmenler meb için en idel olanıdır artık kendi mesleğimizi yapmak istiyoruz
 • hacer
  2 yıl önce
  Ceyhun İrgil çok teşekkürler nihayet bir vekil sesimizi duydu. Yapılması gereken bir uygulama için ne çok naz çektik.
 • Niğdeli
  2 yıl önce
  Memur öğretmenler Meb e doğru inşallah
 • Twin
  2 yıl önce
  2010 da sorular calinarak elimizden alınan hak 2012 de kurumlarasi geçişin kapatilisiyla çıkmaza sürüklendi. Biz ücretliler gibi yeni kanun çıkarılmasını falan istemiyoruz sadece kanunda var olmasına karşın yönetmelikle elimizden alınan hakkın düzeltilerek geri verilmesini istiyoruz. Sesimiz olduğunuz teşekkürler site yöneticileri
 • İsmail erdal
  2 yıl önce
  Dershane öğretmenlerinin hatta ücretli öğretmenlerin atanacağı bir ortamda memur öğretmenler mağdur edilmemeli kadrodan kadroya geçiş yeniden açılmalı
 • polat çetin
  2 yıl önce
  Meb bizim için ne diyor? Yeniden kpps ye girin diyor. Peki kpps ne dir? Kamu personeli seçme sınavı..E biz girdik ve seçildik zaten şuan kamu personeliyiz 657 ye tabiyiz ve kazanılmış bir hak oldu artık bu bizim için diyoruz bu sefer meb ne diyor? Yok o öyle değil öğretmenlik alan bilgisi için yeterli olup olmadığının sınavı için girmen gerekiyo diyor.. Bizde diyoruz ki peki dershane öğretmenlerini neye göre aldın? ücretlileri neye göre aldın? Bunun benzeri başka alımlar yine yaptın onları neye göre aldın...? Demekki alan bilgisi bahane, artık kim şahane bilmiyorum......
 • G. ARSLAN
  2 yıl önce
  Yüz binlerce aday arasından KPSS ile kazandıkları, öğretmenlik dışı unvanlarda kamu personeli görevlerini sürdürürken "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliği" ile mağdur olduğu bile fark edilmemiş, "TTK ve MEB ölçütlerine göre öğretmen" olup başka unvanlarda memurluk yapanlardan isteyenlerin kadrolarının MEB'e öğretmen olarak kaydırılması; "ilk atamaya ayrılan sayı dışında ayrıca belirlenip" ya kadro aktarımıyla ya da %7'lik kontenjanla, "memur olarak çalışılan il-ilçelerde anayasal aile birliği korunarak" yapılması hususunda mevzuat güncellemesinin ivedilikle yapılmasını arz ederiz.
 • CAN
  2 yıl önce
  bu düzenlemenin acilen yapılması gerekmektedir.
 • AHMET AKİF
  2 yıl önce
  Teşekkürler
 • Hakan
  2 yıl önce
  Dile getirilmesi önemli ancak bu ıs hukumette bitiyor . Bu dönemde tekrar soru onergesi verilerek yetkililerden cevap istenilmesi daha farklı güzel sonuçlar doguracaktir