Müdür-Müdür Yardımcılığı Mülakat Sonucu İtiraz Dilekçesi

Müdür-Müdür Yardımcılığı Mülakat Sonucu İtiraz Dilekçesi

Müdür-Müdür Yardımcılığı Mülakat Sonucu İtiraz Dilekçesi
27 Temmuz 2017 - 23:06

PERSONELİN

 

Adı Soyadı                              :

 

T.C Kimlik  No                                   :

 

Görev Yeri                              :

 

Görevi                                    :

 

Doğum Yeri  ve Yılı               :

 

Göreve Başlama Tarihi                       :

 

Konunun  Özü                                    :Sözlü Sınav Puanına İtiraz

 

…………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

                                   …………

 

……… İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Müdür Yardımcılığına İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme sözlü sınavına …/07/2017 ….. günü …….saatleri arasında ….no’lu Sınav komisyonunda katıldım. …/07/2017 ….. İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinde sözlü sınav sonucumun ……….. olduğunu öğrendim.

 

            22 Nisan 2017 tarihli 30046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin Görevlendirilmelerine ilişkin Yönetmeliğin sözlü sınav konuları ve puan değerleri başlıklı 14. Maddesinde aranılan şartları taşımış olmama  ve Sınav komisyonu tarafından tarafıma yöneltilmiş soruların tamamını cevaplamış olmama rağmen verilen düşük puan hakkaniyete uygun değildir.

 

            Katıldığım sözlü sınavda sorulara verdiğim cevapları sözlü olarak ifade ettim. Ben  cevapları sözlü ifade ederken komisyon bazı notlar  aldı. Aramızda mesafe olduğu için benim verdiğim cevapları mı yazdılar yoksa doğrudan puan mı verdiler göremedim. Verdiğim  cevaplar komisyon tarafından yazılı tutanak altına alınıp bana imzalatılmadı. Sözlü sınav sorularına yönelik  vermiş olduğum cevapların değerlendirilmesi yönünden ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun objektif bir değerlendirme yapılmadığını düşünüyorum.

 

            Yukarıda izah ettiğim hususlar göz önünde bulundurularak …./07/2017 tarihinde katıldığım Müdür Yardımcılığına İlk Defa ve Yeniden Görevlendirilme Sözlü sınav sonucumun yeniden değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim.

 

 

                                                                                                                      …./07/2017

                                                                                                                      …………….

                                                                                                                                                        

Adres:……

           

Tel:

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum