Müdürler Tüm Öğretmenleri 1 Temmuz'a Kadar 50 Kriterde Değerlendirecek!

Müdürler Tüm Öğretmenleri 1 Temmuz'a Kadar 50 Kriterde Değerlendirecek!

Müdürler Tüm Öğretmenleri 1 Temmuz'a Kadar 50 Kriterde Değerlendirecek!
12 Haziran 2016 - 23:14

17 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede önemli bir hüküm yer almaktadır. Buna göre, 2015-2016 öğretim yılından itibaren tüm öğretmenler okul müdürlerince değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır.

İŞTE YÖNETMELİĞİN O HÜKÜMLERİ

Değerlendirme ölçütleri

MADDE 54 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır.

(2) Değerlendirme ölçütleri olarak Ek-3'te yer alan Form esas alınır. Değerlendirmeler ders yılı bitiminden itibaren bir ay içinde, MEBBİS üzerinde oluşturulacak modül üzerinden gerçekleştirilir.

(3) Bu madde kapsamındaki değerlendirmelerin Bakanlıkça duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde, zamanında, nesnel ve tarafsız şekilde yürütülmesinden ilgili il milli eğitim müdürü sorumludur.

(4) Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır.

(5) Değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 65 - (1) Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesi 2015-2016 öğretim yılı başında, diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplam 50 tane kriter var. Kriterlerden bazıları:
 
1- Eğitim öğretimi planlayabilme
2- Eğitim ve öğretim ortamlarını düzenleyebilme
3- İletişim becerilerini etkili kullanabilme
4- Öğrencileri hedef kazanımlar doğrultusunda güdüyebilme
5- Çevre olanaklarını öğrenme sürecini destekleyecek biçimde kullanabilme
6- Zamanı yönetebilme
7- Öğretim yöntem ve tekniklerini etkin biçimde kullanabilme
8- Eğitim öğretim sürecini değerlendirebilme
9- Okulun eğitim öğretim politikalarına uyum ve katkı sağlayabilme
10- Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği genel tutum ve davranışları sergileyebilme

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum