Öğle Arası Nöbet Eylemi İçin Yargıdan Önemli Karar

Öğle arası nöbet tutmama eylemine verilen uyarma cezası yargıdan döndü.

Öğle Arası Nöbet Eylemi İçin Yargıdan Önemli Karar
25 Şubat 2020 - 13:32 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 - 13:50

      Türk Eğitim Sen üyesi öğretmenin "tam gün eğitim yapan okullrda öğle öğle arası nöbet tutmama kararı" çerçevesinde öğle arası nöbet tutmadığı için hakkında soruşturma açılarak "UYARMA" cezasıyla tecziye edilen üyesinin açtığı iptal davasıda mahkeme üyeyi haklı görerek İPTAL kararı vermiştir. 

      Kararın gerekçesinde ‘‘…dava konusu işlemde yukarıda yer alan eylemlerin uyarma cezasını gerektiren ve 657 sayılı Yasa'nın 125. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin alt bentlerinde yer alan hangi tanıma uyduğunun açıkça ortaya konulmadığı, eylemlerin hangi fiil veya hale ilişkin tanım kapsamında olduğunun ifade edilmediği görülmekte olup, sübut bulan eylemin karşılığı disiplin cezasını gerektirir fiil ve halin mevzuatta tek tek sayılan tanımlardan hangisi olduğu açıkça ortaya konulmadan disiplin cezası verilmesi durumunda, gerçekleştirilen eylemin hangi tanım çerçevesinde değerlendirileceği. belirtilmemiş olacağından, böyle bir durumun işlemin hukukilik denetimini varsayımsal hale getireceği ve bunun da hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı açıktır.Bu durumda, sübut bulan eyleme karşılık gelen kanun maddesinin açıkça ortaya konulması gerekirken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 135. maddesinin 4. fıkrası ilgi tutulmak suretiyle disiplin cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.’’ Şeklindedir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum