Öğretmen Ek Göstergelerinin Artırılması İçin Kanun Teklifi

Sinop Milletvekili Barış KARADENİZ Tarafından, Öğretmenlerin ek göstergelerinin artırılması suretiyle özellikle emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinin artırılmasının sağlanması amacıyla hazırlanan “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Meclis Başkanlığına sunuldu.

Öğretmen Ek Göstergelerinin Artırılması İçin Kanun Teklifi
16 Temmuz 2015 - 22:13

Sinop Milletvekili Barış KARADENİZ Tarafından, Öğretmenlerin ek göstergelerinin artırılması suretiyle özellikle emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinin artırılmasının sağlanması amacıyla hazırlanan “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Meclis Başkanlığına sunuldu.

GEREKÇE

Toplumu şekillendiren ve ülkenin geleceğine yön vererek genç nesilleri yetiştiren öğretmenlerin statülerinin ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi Anayasa ile hüküm altına alınmış sosyal devletin en temel görevidir. Ülkemizde kamuda çalışanların yaklaşık 3'te l'ini öğretmenlerimiz oluşturmaktadır.

Öğretmenlerimiz ücretlerinin harcadıkları emek karşılığında yaşamlarını sürdürmektedirler. Aynı şekilde emekli olan öğretmenlerimiz de hayatlarını düşük emekli ücretleri ile sürdürmektedirler. Öğretmenlerimiz, eğitim-öğretim işlerine karşılık harcadıkları emeklerinin karşılığında temel ücretlerinin yükseltilmesini, insanca yaşam ve onurlu bir gelecek, emekliliklerinde de bu refahı talep etmekte ve her geçen gün bu taleplerini daha yüksek sesle dile getirmektedirler. Öğretmenlerimizin bu talepleri görmezden gelmek sosyal devlet ilkesine aykırıdır.

Bununla birlikte öğretmenlerimiz çalıştıkları dönemde ğeçimini sağlamakta zorlanırken emekliliklerinde sefalete mahkûm edilmektedir. Örneğin; 2002 Aralık ayında emekli öğretmen aylığı yaklaşık 350 lira iken 2014 yılının aynı ayına gelindiğinde 25 yılını doldurmuş bir öğretmen yaklaşık bin 500 lira emekli aylığı alabilmektedir. Öğretmenlerimiz l'inci derece kadroya geldiklerinde ise 3000 ek gösterge ile emeklilik dönemlerinde aldıkları aylıkların da düşük olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerimize hak ettikleri 3600 ek gösterge verilmelidir.

Bu gerekçelerle, öğretmenlerimizin l'inci derece kadroya geldiklerinde 3600 ek göstergeyi alması için bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Süleyman AKPINAR
    5 yıl önce
    ÖĞRETMENİM CANIM BENİM!!!rnMilletin Vekillerinin bu yasa önerisine kalkacak ellerinin takipçisi olacağız!rnMemur maaşları açıklanırken bile hilernPolis Memuru 4/1 xxxxxrnÖğretmen 1/4 xxxxxrnDoktor 4/1 xxxxxrnNereye kadar aklıyla alay edebileceksiniz öğretmenlerin?! 24 Kasımlarda "Öööretmenim canım benim, seni ben pek çook, pek çook severim" sonra?