Öğretmenlerin Yapması Gereken Dönem Sonu İşlemleri

Öğretmenlerin Yapması Gereken Dönem Sonu İşlemleri

Öğretmenlerin Yapması Gereken Dönem Sonu İşlemleri
10 Ocak 2017 - 21:50 - Güncelleme: 10 Ocak 2017 - 21:57

DÖNEM SONU İTİBARİYLE YAPILMASI GEREKENLER

1) 4.sınıflar için yazılı sınav ve ders etkinliklere katılım puanları aşağıdaki gibi olmalıdır. (Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 22. Maddesinin 1. Ve 3. fıkraları)

2) Oyun Ve Fiziki Etkinlikler ile Müzik derslerinden 2 yazılı sınav yapılabileceği gibi 2 uygulama sınavı ya da 1 yazılı 1 uygulama sınavı yapılabilir. Uygulama sınavı yapılacaksa, değerlendirme ölçeği hazırlanmalı ve sene sonunda diğer derslerin yazılı kağıtları ile birlikte teslim edilmelidir.
Görsel Sanatlar dersi Ürün Dosyası puanı için de değerlendirme ölçeği hazırlanmalı ve sene sonunda diğer derslerin yazılı kağıtları ile birlikte teslim edilmelidir.
(Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 22. Maddesinin 1. Ve 3. fıkraları)


(Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesinin 4. fıkrası)

3) Yazılı tarihleri (bütün dersler için) eksiksiz olarak girilmelidir.

4) Mazeretsiz olarak sınava girmeyen öğrencilerin yazılı puanlarına ve ders etkinliklere katılım puanlarına “G” yazılmalı, sürekli devamsız öğrencilere ise herhangi bir giriş yapılmayıp boş bırakılmalıdır.
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 16/01/2014 tarih ve 200/222774 sayılı yazıları)

5) Davranış notları eksiksiz girilmelidir.
(Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 1. fıkrası)

6) Karne görüşü her öğrenci için doldurulmalıdır.
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.09.2016 tarih ve E.10388448 sayılı yazıları)

7) Sosyal Etkinlikler bölümü TAMAMLANMADI olarak gözükmeli. Bunun için; sosyal etkinlikler bölümüne hiçbir işlem yapılmamalı ya da tamamlanmadı bölümü seçilip kaydedilmeli.
(MEB İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 7. maddesinin g fıkrası)

8) E-okul sisteminde sınıf kitaplığı oluşturulmalı ve öğrencilerin okuduğu kitap bilgileri girilmelidir.
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.09.2016 tarih ve E.10388448 sayılı yazıları)

9) Öğrencilerin bilgi girişleri tamamlanmalı ve eksik bilgi bırakılmamalıdır. (Suriyeli öğrencileri anne-babalarına ait bilgiler hariç)

10) Sosyal Kulüpler üye listelerinin okul idaresine teslim edilmesi.
(MEB İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 11. maddesinin a ve c fıkraları)


(MEB İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 11. maddesinin d fıkrası)

11) Sosyal Kulüp danışman öğretmen değerlendirme formlarının birer nüshasının okul idaresine teslim edilmesi.
(MEB İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 7. maddesinin h fıkrası)

12) Sınıf defterlerinde eksik bölüm bırakılmamalıdır.


(MEB Eğitim Ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergenin 12. Maddesi)

13) Yıllık planını okul idaresine teslim etmeyen sınıfların/zümrelerin planlarının bir nüshasını bilgisayar ortamında okul idaresine teslim etmelidirler.
(MEB Eğitim Ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergenin 10. Maddesi) 


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum