OKUL ÖNCESİ VE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİMİZE TENEFFÜS HAKKI VE İLAVE EK DERS ÜCRETİ VERİLMELİDİR

Hak ve adalet gerçek yüzünü ortaya koymalı,okulöncesi ve özel eğitim öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasındaki uçurum ortadan kaldırılmadır.

OKUL ÖNCESİ VE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİMİZE TENEFFÜS HAKKI VE İLAVE EK DERS ÜCRETİ VERİLMELİDİR
09 Ocak 2016 - 23:20 - Güncelleme: 10 Ocak 2016 - 12:12

OKUL ÖNCESİ VE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN FERYADI                                        MEB DUY SESİMİZİ!!!rnrn               Okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler, hiç ara vermeksizin saatlerce çalışmak zorunda kalmaktadırlar.Söz konusu bu öğretmenlerin ders saati kavramı yoktur.Yarım gün eğitimdeki 6 ders saati düşünülecek olursa 50*6=300 dk. ders devam etmektedir. Yani bu öğretmenler 300 dakika (5 saat aralıksız) çalışmaktadırlar.Okul öncesi eğitim kuramlarında çalışan öğretmenlerimiz, eğitim etkinliklerinin aralıksız olması ve teneffüs kullanamamalarından dolayı mağduriyet yaşamaktadır. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu durum aynı zamanda iş veriminin düşmesine ve okul öncesi eğitim alan çocukların eğitim kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet vermektedir. Okul öncesi eğitimin ayrı bir özen ve ihtisas gerektiren eğitim süreci olduğu göz önüne alındığında, söz konusu düzenlemenin sakıncaları daha açık ortaya çıkacaktır.rnrnİnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23.2 maddesinde 1982 Anayasasının 10.5 maddesinde "Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğu" Yine Anayasamızın 18.1 maddesinde "Hiç kimse zorla çalıştırılamayacağı, angaryanın yasak olduğu" belirtilmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Hakkında Kanunun 18. Maddesinde Her insanın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gün içinde serbest zamana ihtiyacı olduğu yaşamsal bir gerçekliktir.rnrnAnılan Kanunun 20. maddesinde "Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak "1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; 2. Onları ilköğretime hazırlamak" olduğu belirtilmiştir.rnrnDinlenme saatlerinin ders saatlerinden mahsubu ile ders bitiş saatlerinin erkene alınması,öğretmenlerimize daha esnek çalışma saatlerinin tanınması,ders çalışma süreleri ve teneffüs hakları itibariyle daha avantajlı konumda olan sınıf öğretmenlerine nazaran daha fazla ek ders almaları temel eğitimin yegane neferi olan okul öncesi ve özel eğitim öğretmenlerimizin yüreğine su serpecek,onlarda çalışma azmini ve şevkini alevlendirecek böylelikle daha sağlam ve duyarlı bir neslin kapılarını aralayacaktır.rnrn

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum