Okulların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Değişti!

Okulların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Değişti!

Okulların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Değişti!
19 Ocak 2018 - 16:54

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 68898891-903.02.01-E.203638                    03.01.2018

Konu : Resmi Eğitim Kurumlarının Hizmet Alanları

BAKANLIK MAKAMINA

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile 39 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince, eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden belirlenmiştir.

Tebliğler Dergisinde de yayımlanmak üzere; hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı ve yerleşim yeri değiştirilen eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının ekli listede belirtildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer alması hususunda;

Olurlarınıza arz ederim.

Hamza AYDOĞDU

Genel Müdür

 

Ek-1 Liste

Uygun görüşle arz ederim.

       < >

Yusuf TEKİN

Müsteşar

 

OLUR

< >

İsmet YILMAZ

Bakan

 

Bazı okulların hizmet puanları ve zorunlu hizmet sürelerinde değişikliği içeren Tebliğler Dergisi için tıklayınız

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum