Okulum Temiz Belgelendirme Evrakları Temiz Okul Başvuru Evrakları ve Belgeleri İndir

Okulum Temiz Belgelendirme Evrakları, Temiz Okul Başvuru Evrakları ve Belgeleri İndir

Okulum Temiz Belgelendirme Evrakları Temiz Okul Başvuru Evrakları ve Belgeleri İndir
01 Eylül 2020 - 22:33

 

Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alınmıştır.

Başvuru öncesi okullarımız tarafından "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" içerisinde belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem  planlarının, talimatların, eğitimlerin vb. işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, soru listesinde belirtilen şartların tamamlanmış olması gerekmektedir.

Başvuru sonrasında, Bakanlığımız ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol ve belgelendirmesi yapılacaktır.

 

Bu süreçte okullarımızda yapılması gerekli işlemler;

 

-         Risk Değerlendirme Raporu (Pandemi süreci dahil edilecek)

Aşağıdaki örnekler kullanılarak MEBBİS İSG Modülü, Kurum Risk Değerlendirme ekranından kurumunuza uygun girişler yapılır. Bu girişler aynı zamanda Eylem Planında bulunması gereken adımların neler olacağını da belirlemektedir. Eylem Planı temel olarak belirlenen risklerin giderilme yollarının anlatıldığı bir plan olacaktır.

Risk girişlerinde "Kontrol Edilen Birim" bölümünden Kazalar/Hastalıklar seçilmelidir. (Harf sırası ile K harfine ilerleyin, K bitti diye umudunuz kırılmasın. Kütüphaneden 5 birim sonra ulaşacaksınız.). "Tehlike" bölümünden Pandemi seçilebilir. "Tehlike unsurları" olarak pandemiye dair sorun yaratacağını düşündüğünüz her bir birim, yer, ortam vs. ( servis, okul bahçesi, koridorlar, sınıflar, personel, öğrenciler, veliler, tedarikçiler vs.) tekrarlanarak risk girişi yapılır. 

-         Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı

Risk Değerlendirmelerinde çıkan sorunların nasıl giderileceğinin adım olarak tarif edildiği, ortaya çıkan işlemlerim nasıl gerçekleştirileceğine dair oluştururlan talimatlar ve tanımların belirtildiği bir belgedir.

-         Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları/Eğitimleri

Eylem planında oluşan işlemlerin nasıl, kimler tarafından, ne şekilde, hangi zaman aralığıında vb. soruların cevaplandığı formlardır. Bu oluşturulan planlama ile ilgili personel, diğer çalışanlar, öğrenciler, veliler, tedarikçiler vb. için talimatlar oluşturulur. Bu talimatlar ilgililere tebliğ edilir. Bununla ilgili oluşacak ve ilgililere verilmeesi gereken eğitimler kişilere kurum tarafından verilir/verdirilir ve bu belgeler ve eğitimler vs. kayıt altına alınır.

-         Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait kayıtlar

Herhangi bir zamanda (pandemi süreci hariç tutulduğunda da) okul/kurumda enfeksiyon koruma önlemi olarak neler yapılmaktadır? Bu sorunun cevabının oluşturulduğu belgedir. İş ve işlemler, görevliler, zamanlamalar vb. bilgiler ayrıntılı olarak belirtillir. Bununla ilgili doğrıulanması gerekensorular "soru listesinde" bulunmaktadır.

-         Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait kayıtlar

Bulaş olması veya semptomaik biriyle karşılaşıldığında ( personel, öğrenci, veli, tedarikçi vs.) ne yapmalıyım? Hangi sırada yapmayalım? Ne önlemler almalıyım? Nasıl tahliye veya sevk yapmalıyım? Kiminle irtibat kurmalıyım? Sevk sonrası kontamine ortamı nasıl dezenfekte etmeliyim? Bu ve benzeri soruların (bulaş durumunda veya şüphesi durumunda) cevaplandığı belgedir.

Önemli; Bu belge için örneklerde verildiği gibi -meli,  -malı gibi iafdeler değil yapılacak işlemlerin nasıl yapılacağı açıkça tanımlanmalıdır.

-         Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesinin Doğrulaması

(Gerekli faaliyetler ve hazırlanması gereken tüm kayıtlar ve işlemler Öz değerlendirme soru listesi üzerinden yerine getirilip getirilmediği incelenip doğrulanmalıdır.)

-         Okullar tarafından uygulamaya konulan tüm hazırlık ve uygulama faaliyetleri kayıt altına alınmalı, kurum tarafından bir öz değerlendirme yapılmalıdır. (Okul tarafından tüm işlemlerin yürütümü izlenmeli, uygulamaların yerine getirildiği kontrol edilmeli, kayıtlar izlenmeli tamamlandığı ve sistemin işlediği görülmelidir.) 

-         Öz değerlendirmeyi takiben başvuru yapılmalı bu süreçte işleyiş izlenmeli ve eksiklikler giderilmelidir.

 

Not: Aşağıda verilen plan ve tablolar fikir vermek amacıyla örnek olarak sunulmuştur. Okullarımız bu örnekleri geliştirerek kendi kurumsal planlarını oluşturabilirler. 

25-08-2020

 

Başvuru, Form, Kılavuz, Soru Listesi vb. İçerikler

Belgelendirme Süresince Yararlanılabilecek Dokümanlar

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu 

Özdeğelendirme Soru Listesi

Okulum Temiz Belgelendirme Başvuru Formu

Okulum Temiz Belgesi (örnek)

Bilgilendirme Sunusu

Afişler-1

Afişler-2

Başvuru Giriş Ekranı 

Pandemi Risk Değerlendirmesi (örnek)

Kapsamlı Pandemi Risk Değerlendirmesi (örnek)

Hijyen ve Sanitasyon Planı (örnek)

Eylem Planı (örnek) 

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

Veli Bilgilendirme Rehberi

Öğretmen Bilgilendirme Rehberi

Öğrenci Bilgilendirme Rehberi

Genel Formlar ( Görevlendirme yazısı örneği, öğretmen-öğrenci eğitim formu, veli bilgilendirme formu vb.)

 (Yukarıdaki formlar örnek olarak veilmiştir. Bu formlar okula özgün olarak kurum tarafından hazırlanmalıdır. Formlarda eylem planlarında yapılması gerekli açıklamalar belirtilmiştir.)

Talimatlar (Atık Yönetimi, El Hijyeni, Kantin-Yemekhane talimati vb.)

 (Yukarıdaki talimatlar örnek olarak veilmiştir. Bu talimatlar okula özgün olarak kurum tarafından hazırlanmalıdır. Talimat içerikleri okulun durumu, boyutu, kapasitesi vb. özelliklerine bağlı olarak değiştirilmeli, ekleme veya çıkarma yapılmalıdır.)

Uygulamada Kullanılabilecek SEKÖ Örneği

Uygulamada Kullanılabilecek BBÖ Örneği/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_temizlik_talimatnamesi.pptx

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_RYSK_DEYERLENDYRME_COVYD_19_1.xlsx

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_PLAN_FORM_TALYMAT_TUTANAK.docx

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_PANDEMY_RD_TEHLYKE_UNSURLARI.docx

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_PANDEMY_ADEP.docx

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_OZ_DEYERLENDYRME_FORMU.docx

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_Hijyen_YartlarYnYn_geliYtirilmesi_Soru_Listesi_3.xlsx

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_eylem_planY_icin_taslak.docx

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_BBO_ACYLDURUM_PLANI.docx

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_BBO__icin_taslak.docx

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_BAYVURU_EKRANI.docx

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_3._TALYMATLAR.rar

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_2._FORMLAR.rar

/meb_iys_dosyalar/2020_08/11140005_1._AFYYLER.rar


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum