Orman Genel Müdürlüğü personel alımı şartları: OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 47 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu. Bu duyurunun ardından ilana başvuru yapacak adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki, OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvurusu ve şartları hakkında...

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı şartları: OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
08 Ekim 2021 - 08:50

OGM personel alımı başvuru detayları başvuru yapacakların gündeminde yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde laborant, mühendis, büro personeli, biyolog, tekniker ve destek personeli olmak üzere 47 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alınacak olan personelde aranılacak kriterler de belli oldu. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 11-20 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar 11/10/2021-20/10/2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. Her aday belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir. Adaylar Ek-2’de yer alan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecektir. OGM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN!


ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2.Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3.Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4.Adaylar başvuru tarihinin son günü (20/10/2021) itibariyle Genel ve Özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmektedir

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum