Proje Okulu Yöneticiliğine Yargıdan İptal

PROJE OKULUNDA ÇALIŞAN OKUL MÜDÜRÜNE GÖREV SÜRESİ SONUNDA EK-1’LE TERCİH HAKKI VERİLMEMESİNE İLİŞKİN BİR OLUMLU KARAR DAHA ÇIKTI.

Proje Okulu Yöneticiliğine Yargıdan İptal
18 Şubat 2020 - 16:18 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 - 16:55

Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 2019/334 E., 2019/808 K. sayılı ve 19.12.2019 tarihli kararıyla; Afyonkarahisar İli Merkez Anafartalar Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapmakta olan üyemizin, 14.03.2019 tarihinde Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilan edilen “2019 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi” çerçevesinde tek tercih olarak, puan sıralamasında 1. sırada olduğu Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü için yaptığı başvurunun, söz konusu münhal kadroya 5442 sayılı Kanun kapsamında atama yapıldığından bahisle iptal edilmesine ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir. 

Kararın gerekçesinde; “Olayda; Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenen formda listenin 1. sırasında yer alan davacının, bu husustaki özel düzenleme Yönetmeliğin uygulanması yönünde haklı bir beklenti içine girerek tek tercih olarak Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü görevi için yaptığı başvurusu hakkında bu düzenlemeye göre bir değerlendirme yapılması gerekirken, anılan listenin 82. Sırasında yer alan M.D.’nin genel düzenleme olan 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca ve takdir hakkı kapsamında atamasının yapıldığı, ancak idareye tanınan takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu, uyuşmazlıkta davacının hangi objektif ve somut gerekçe ile başvurusunun iptal edilerek atanmadığının idare tarafından ortaya konulmaksızın salt takdir yetkisi kullanılarak tesis edilen dava konusu idari işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilmiştir.
mebpersonel.com

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum