Sağlık Bakanlığı İdari İzin Verilen Kronik Hastalıklar Listesi

Sağlık Bakanlığı İdari İzin Verilen Kronik Hastalıklar Listesi

Sağlık Bakanlığı İdari İzin Verilen Kronik Hastalıklar Listesi
19 Mart 2020 - 22:49

Sağlık Bakanlığı İdari İzin Verilen Kronik Hastalıklar Listesi
 

Sağlık Bakanlığının kronik hastalık listesi:

Tüberküloz

Ruam ve Melioidoz

Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları

Deri ve Müköz Membran Lezyonları ile Karakterize Viral İnfeksiyonlar

Kronik Viral Hepatitler

İnsan İmmüm Yetmezlik Virusu (HIV) Hastalığı

Dudak, Ağız Boşluğu ve Farinksil Malign Neoplazmları

Sindirim Organları Malıgn Neoplazmları

Solunum Organları ve İntratorasik Organların Malıgn Neoplazmları

Bronş ve Akciğerlerde Malıgn Neoplazm

Kalp, Mediasten ve Plevrada Malıgn Neoplazm

Kemik ve Eklem Kıkırdağının Malıgn Neoplazmları

Derinin Malıgn Neoplazmları

Pelvis Bağ ve Yumuşak Dokusu Malign Neoplazmı

Memenin Malıgn Neoplazmı

Kadın Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları

Erkek Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları

Üriner Sistemin Malıgn Neoplazmları

Göz ve Eklerinde Malıgn Neoplazm

Beyinde Malıgn Neoplazm

Omurilik, Kranial Sinirler ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Kısımlarında Malıgn Neoplazm

Troid ve Diğer İç Salgı Bezlerinin Malıgn Neoplazmları

Lenf Bezlerinin İkincil (Sekonder) ve Tanımlanmamış Malıgn Neoplazmları

Hodgkin Hastalığı

Foliküler [Nodüler] Non-Hodgkin Lenfoma

Yaygın Non-Hodgkin Lenfoma

Multiple Miyelom ve Malıgn Plazma Hücresi Neoplazmları

Lenfoid Lösemi

Miyeloid Lösemi

Hücre Tipi Tanımlanmış Diğer Lösemiler

Hemolitik Anemiler

Aplastik ve Diğer Anemiler

Pıhtılaşma Bozuklukları, Purpura ve Diğer Hemorajik Durumlar

Kronik Konjestif Splenomegali

Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik

Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar

Şizofreni, Şizotipal ve Sanrılı Bozukluklar

Erişkinde Kişilik ve Davranış Bozuklukları

Zeka Geriliği

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Hiperkinetik Bozukluklar

Bakteriyel Menenjit , Başka Yerde Sınıflanmamış

Sinir Sisteminin Diğer Dejeneratif Hastalıkları

Merkezi Sinir Sisteminin Demiyelinizan Hastalıklar

Epizodik ve Paroksismal Bozukluklar

Fasyal Sinir Bozuklukları

Kas-Sinir Kavşağı ve Kas Hastalıkları

Serebral Palsi

Hemipleji

Parapleji ve Tetrapleji

Vestibüler İşlev Bozuklukları

İleti Tipi ve Sensorinöral İşitme Kaybı

Kronik Romatizmal Kalp Hastalığı

Hipertansif Hastalıklar

İskemik Kalp Hastalıkları

Pulmoner Kalp Hastalığı ve Pulmoner Dolaşım Hastalıkları

Kronik Adheziv Perikardit

Kronik Konstriktif Perikardit

Romatizmal Olmayan Mitral Kapak Bozuklukları

Romatizmal Olmayan Trikuspid Kapak Bozuklukları

Pulmoner Kapak Bozuklukları

Miyokardit, Başka Yerde Sınıflanmış Hastalıklarda

Kardiyomiyopati

Kalp Yetmezliği

Serebrovasküler Hastalıklar

Aort Anevrizması Ve Disseksiyonu

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Astım

Kronik Solunum Yolu Yetmezliği

Crohn Hastalığı (Regional Enterit)

Ülseratif Kolit

Nörojenik Barsak, Başka Yerde Sınıflanmamış

Megakolon, Başka Yerde Sınıflanmamış

Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Persistan Hepatit İle

Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Lobuler Hepatit İle

Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Aktif Hepatit İle

Karaciğer Yetmezliği, Kronik

Kronik Hepatit,

Karaciğer Fibroz ve Sirozu

Kronik Pankreatit,

Çöliak Hastalığı

Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları

Nefrotik Sendrom

Kronik Tübülo-İnterstisyel Nefrit

Kronik Böbrek Yetmezliği

Mesanenin Nöromusküler Fonksiyon Bozukluğu, Başka Yerde

Spina Bifida

Kalp Odacıkları ve Bağlantılarının Konjenital Malformasyonları

Kardiak Septanın Konjenital Malformasyonları

Pulmoner ve Trikuspid Kapakların Konjenital Malformasyonları

Aort ve Mitral Kapakların Konjenital Malformasyonları

Kalbin Diğer Konjenital Malformasyonları

Kalçanın Konjenital Deformiteleri

Osteogenezis İmperfekta

Kromozom Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış

Turner Sendromu
meb haberleri


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum